Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Press release
Social and Strategic Research|Ukraine|Ukrainian

Більшість українців підтримують рівноправ'я в розподілі домашніх обов'язків

Kyiv, 07.03.2018

В лютому 2018 року компанією GfK Ukraine було проведено опитування українців щодо деяких ґендерних стереотипів.

За результатами опитування, 55% українців обрали твердження "Якщо чоловiк та жiнка працюють, то повинно бути рiвноправ'я в розподілі домашніх обов'язків" на противагу 43% тих, хто обрав твердження "Жiнка в будь-якому випадку повинна робити всю домашню роботу та бути хорошою господинею". Зокрема, 59% жінок виступають за рівноправ'я, а думки чоловіків з цього питання розділилися навпіл. Про це свідчать дані Омнібусу GfK Ukraine. 

Також 70% погоджуються з тим, що "Жiнка може бути кращим керiвником, нiж чоловiк. Все залежить вiд особистостi", 68% погоджуються з тим, що "Нiхто з подружжя/партнерiв не повинен пiдкорятися iншому", 65% - що "Жiнка може бути успiшною одночасно i в сiм'ї, i в роботi", 48% - що "Це нормальна ситуацiя в сiм'ї, коли дружина бiльше успiшна чи бiльше заробляє, нiж чоловiк".

Разом з тим більшість українців поділяють такі ґендерні стереотипи як:

  • "Кожна жiнка повинна бути, перед усiм, дружиною та матiр'ю" (67% обрали це твердження на противагу твердженню "Жiнка має, перш за все, реалiзувати себе, i сама обирає в чому", яке обрали 31%),
  • "Чоловiк має повнiстю забезпечувати сiм'ю" (61% обрали це твердження на противагу "Забезпечувати сiм'ю має той, у кого це краще виходить - це може бути i чоловiк, i жiнка", яке обрали 37%),
  • "Чоловiк у будь-якому разi має бути головою сiм'ї" (57% обрали це твердження на противагу "В рiзних сiм'ях можуть бути рiзнi стосунки: для одних краще рiвноправ'я, для iнших - щоб головою сiм'ї був чоловiк чи дружина", яке обрали 42%). 

Думки розділились щодо питання догляду за дитиною: 47% обрали твердження "Сидiти вдома з дитиною має той, хто менше зайнятий i в кого це краще виходить - це може бути i батько, i мати" і стільки ж "Якщо жiнка працює, а чоловiк сидить вдома з дитиною, то це ненормально". 

Твердження для оцінки були розроблені в рамках проекту ЄС "Права жінок та дітей в Україні – Комунікаційний компонент". В межах даного проекту в грудні 2009 року GfK Ukraine опитала 1600 респондентів старше 18 років за національно репрезентативною вибіркою, анкета містила вищезазначені твердження. Якщо порівнювати результати опитування, проведеного в лютому 2018 року, з опитуванням 2009 року, спостерігаємо збільшення прихильників тверджень  "Кожна жiнка має народити дитину для реалiзацiї в життi" (з 54% до 65%), "Чоловік має повністю забезпечувати сім'ю" (з 55% до 61%), "Чоловiк у будь-якому разi має бути головою сiм'ї" (з 51% до 57%),  "Якщо жiнка працює, а чоловiк сидить вдома з дитиною, то це ненормально" (з 28% до 47%), "Жінки зазвичай погані керівники" (з 20% до 25%). 

Жінки меншою мірою поділяють ґендерні стереотипи, ніж чоловіки (в тому числі стереотип щодо того, що "Чоловік має повністю забезпечувати сім'ю", який підтримують 64% чоловіків і 58% жінок). 

Найменшою мірою підтримують ґендерні стереотипи респонденти у віці 30-49 років, а найбільшою мірою – люди старше 50 років. За регіонами найменшою мірою підтримують ґендерні стереотипи респонденти з Півночі, а найбільшою – респонденти з Півдня. Також люди з вищою освітою менше підтримують деякі ґендерні стереотипи. 

«57% українців вважають, що чоловік має бути головою сім'ї, але в це поняття вони вкладають скоріше відповідальність за добробут сім'ї, аніж патріархальну тиранію, адже більшість погоджуються з тим, що ніхто з подружжя не повинен підкорятися один одному, - коментує Інна Волосевич, керівниця відділу соціально-політичних досліджень GfK Ukraine. – При цьому, ґендерні стереотипи щодо ненормальності ситуації, коли жінка заробляє більше, ніж чоловік, є гальмом для розвитку нашої і без того слабкої економіки. Такі стереотипи шкідливі не тільки для розвитку жінок, але і для розвитку чоловіків, які можуть відчувати неповноцінність через неспроможність утримувати жінок і намагатися принижувати жінок замість того, щоб будувати партнерські стосунки»

"У суспільстві, де доволі багато публічного сексизму в усіх сферах життя (політика, бізнес, спорт, ЗМІ тощо), де жінок цінують, передусім, за «красу» і «натхнення», складно очікувати від опитування громадської думки демонстрації егалітарних цінностей. Тому ми й бачимо, що досі чималий відсоток українців та українок схильні вважати, наприклад, що «жiнка в будь-якому випадку повинна робити всю домашню роботу», «чоловiк у будь-якому разi має бути головою сiм'ї», «жiнки зазвичай поганi керiвниці» тощо. Саме тому нам усім вкотре потрібно пам’ятати про міжнародне значення 8 березня. Міжнародний жіночий день офіційно на світовому рівні було запроваджено Організацією Об’єднаних Націй у 1975 році під час Міжнародного жіночого року. Цій знаковій події передувала чимала історія боротьби жінок за свої права, яка продовжується і до сьогодні" – коментує консультантка GfK Ukraine Тамара Марценюк, к.соц.н., доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської академії, дослідниця за програмою ім. Фулбрайта у Колумбійському університеті (США).

Завантажити прес-реліз

Завантажити таблиці розподілу результатів

Download press-release (English)

Download tables (English)

Inna Volosevych
Ukraine
General