Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni

Girişimciliğin Gen Haritası Paneli Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

09.04.2015

Dünyanın en büyük doğrudan satış şirketi Amway ve Türkiye’nin girişimcilik konusunda öncü kurumu Boğaziçi Üniversitesi birlikte ‘Girişimciliğin Gen Haritası’ isimli bir panel düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin girişimcilik serüveni incelendi ve GfK tarafından hazırlanan ‘5. Amway Küresel Girişimcilik Raporu’nun (AGER/ Amway Global Entrepreneurship Report) sonuçları açıkl​​andı.

38 ülkede yaşları 14 ile 99 arasındaki 43 bin 902 erkek ve kadınla yüz yüze ve telefonla yapılan anketlerle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını GfK Genel Müdürü Fulya Durmuş sundu.

Araştırma Türkiye’de girişimciliğe yaklaşımın, eğitim seviyesi, yaş, kazanç ve cinsiyet gibi demografik etkenlere göre değiştiğini vurguluyor. Üniversite mezunlarının yüzde 74’ü girişimciliğe karşı olumlu bir tavır sergilerken, lisans diploması olmayanların sadece yüzde 66’sı girişimciliği olumlu olarak değerlendiriyor. Erkeklerin yüzde 73’ü, kadınların ise yüzde 62’si kendi işini kurmayı düşünebileceğini söylüyor. 35 yaşın altında olanlar, yüzde 71 oranla, diğer yaş gruplarına kıyasla girişimciliği en pozitif gören grup olarak öne çıkıyor. Bu oran 35 ile 49 yaş arasında yüzde 65’e, 50 yaş ve üzerinde ise yüzde 53’e düşüyor. Haneye giren net gelir ile girişimcilik arasında doğru orantı olduğu görülüyor. Net kazanç yükseldikçe, girişimciliğe karşı bakış açısı daha olumlu hale geliyor. Çocuk sahibi olmayan bireyler yüzde 71 oranıyla, çocuklulara kıyasla (yüzde 63) girişimciliğe daha yakın duruyor.

​​​​​​​​​

Press
Turkey
General