Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
Press release
Financial Services|Home and Living|Netherlands|Dutch

Zit de klant te wachten op een hypotheek binnen 10 minuten?

24.05.2016

Elke dag lezen we wel over Fintech, startups in de financiële wereld die de traditionele aanbieders proberen wakker te schudden. De meeste van die startups zijn actief op de bancaire domeinen: betalen en lenen. Naast zich ertegen verzetten zien we ook steeds vaker dat grote spelers synergievoordelen zien en actief de samenwerking opzoeken. Fintech heeft zich nog niet zo laten gelden op het vlak van hypotheken en advisering, maar daarin lijkt ook nu verandering te komen. De vraag is of de klant daar al klaar voor is?

Nieuwe initiatieven
Het is uiteraard niet zo dat er geen nieuwe partijen zijn verschenen op hypothekengebied. MUNT is een nieuwe aanbieder die het geld van Nederlandse pensioenfondsen investeert in de Nederlandse markt via hypotheken aan consumenten. Uit de GfK Hypotheken Monitor blijkt dat zij het erg goed doen met een aandeel van 6% eind 2015. Daar waar MUNT hypotheken in het schap van de adviseur ligt gaat bijBouwe een stapje verder en maakt het mogelijk dat men de hypotheek volledig online kan afsluiten zonder tussenkomst van een adviseur. Advies kan wel, mits de klant daar behoefte aan heeft. Dan vindt dit plaats met een adviseur via de webcam. 

Voor bestaande hypotheekbezitters is er bijvoorbeeld ikbenfrits.nl. Deze website berekend binnen 5 minuten of het interessant voor je kan zijn om over te stappen. Allemaal voorbeelden, en er zijn er nog veel meer, die technologische ontwikkelingen gebruiken om een deel van de traditionele advisering en/of bemiddeling over te nemen.  

Een andere trend die we zien is dat bekenden of onbekenden (‘the crowd’) co-investeren in de hypotheek en dat hierdoor een rentekorting wordt verkregen. De MetElkaarHypotheek van Obvion is hier een voorbeeld van en nieuwkomer Jungo staat in de startblokken om binnenkort een gedeeltelijk gecrowdfunde hypotheek aan te bieden.  

Over dit soort nieuwe initiatieven wordt veel gepraat op congressen en fanatiek over geschreven in blogs. Vraag blijft altijd welke groep mensen dit aanspreekt en er gebruik van gaat maken. En is deze groep een voorspeller voor toekomstig gedrag van de massa? 

Marktomstandigheden
Als we een blik werpen op de ontwikkelingen in de markt dan zien we hier nog geen schokkend grote wijzigingen, echter geleidelijk zijn er wel wat kenteringen te zien. Daar waar het merendeel van de hypotheeksluiters (87%) nog persoonlijke (f2f) advies inwint, zien we wel dat bijvoorbeeld al 9% van de starters, maar ook 9% van de doorstromers de hypotheek zelf online afsluit. 

Toch zien we veel partijen die nadenken of al experimenteren met advies via de webcam of zelfs wat verder gaan en bezig gaan met robo advisering, waarbij de adviseur vervangen wordt door software. Bij GfK is veel bekend over consumentengedrag en veranderingen daarin. Dit weten we door enerzijds al jarenlang bepaalde markten te volgen en door anderzijds te kijken naar early adopter doelgroepen, waarvan bewezen zijn dat hun gedrag voorspellend kan zijn. Wat we nu zien is dat consumenten op zoek zijn naar zekerheid. De rente is laag dus maar liefst 88% van de huizenkopers kiest ervoor om de rente vast te zetten en 36% kiest voor een rentevastperiode van 15 jaar of langer. Ter vergelijking, twee jaar geleden was dit nog niet de helft. De lage rentestand zorgt er tevens voor dat het voor veel gezinnen betaalbaarder is geworden om een lineaire hypotheek te nemen. Inmiddels kiest een kwart al voor deze optie. Punt hierbij is dat een adviseur van vlees en bloed meer informatie tot zich heeft en daarbij de klant een keuze kan voorleggen op basis van wensen en behoeften van nu en in de toekomst.  De software kijkt nu nog teveel naar de cijfermatige kant en zou de klant ook meer keuzes moeten bieden.

Advies
De vraag is op welke wijze men in de toekomst dit advies wil ontvangen. Op basis van de AFM Consumentenmonitor zien we dat een gemiddeld huishouden 5,5 uur om de tafel zit met de hypotheekadviseur. Tel daarbij de eigen oriëntatie, voorbereiding en reistijd op en men is dus behoorlijk wat tijd kwijt om het advies en de hypotheek geregeld te krijgen. Aan de andere kant is er in Amerika een aanbieder (Rocket Mortgage) die claimt dat je binnen 8 minuten akkoord hebt op je hypotheek. Dit doen ze door online alle relevante informatie (loon, verplichtingen etc.) uit een centrale database halen. Wij denken dat er tussen die 5,5 uur en die 8 minuten best ruimte is voor partijen die een deel van de workload voor klanten kunnen wegnemen via slimme toepassingen, maar die nog wel een menselijk element aan het advies toevoegen. Uit de GfK Hypothekenmonitor blijkt dat 5% van de recente hypotheeksluiters hypotheekadvies via de webcam heeft ingewonnen en dat nog eens 20% dat niet gedaan heeft, maar daar een volgende keer wel open voor zou staan.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen direct vernieuwing omarmt. Het Financieel Dagblad kopte half april nog met: Fintech? Van de consument hoeft het niet. Inderdaad, wanneer je consumenten direct vraagt naar alternatieve kredietscores of robo advisering dan staan die uiteraard niet te springen. Het is gewoon erg lastig om direct duidelijk te zien welk voordeel dit oplevert. Technologische ontwikkelingen op dit vlak zullen eerder een voordeel opleveren voor de adviseur, die ook gebruik kan maken van dit soort software. Echter, het verleden heeft uitgewezen dat adviseurs alleen hun bestaansrecht kunnen houden, zolang men een meerwaarde blijft zijn ten opzichte van de snelle software. 

Neem contact op met Koen van Nijnatten voor meer informatie.

Contact
General