Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
X
Deze pagina delen
Press release
Media and Entertainment|Netherlands|Dutch

Geen groei meer in bezit (mobiele) devices

14.12.2015

Nieuwe meting GfK Trends in Digitale Media

In de tweede helft van 2015 is het aantal bezitters van verschillende apparaten gelijk gebleven ten opzichte van dit voorjaar. Dit geldt zowel voor smartphones (80% van de Nederlanders bezit dit apparaat), tablets (65%), e-readers (23%), laptops (80%), PC’s/desktops (60%), als Smart TV’s (34%). 
Ruim driekwart van de bezitters gebruikt de extra functies die de Smart TV te bieden heeft. De interesse in de Smart Watch is klein. Slechts 7% is van plan er (misschien) een aan te schaffen. Ongeveer een kwart gebruikt Ad Blockers op één of meerdere apparaten.

Dit blijkt uit resultaten van het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media’ die vandaag bekend worden gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media. 

Tablet
65% van de Nederlanders (13 jaar en ouder) zijn in het bezit van een tablet. Dit zijn 8,6 miljoen Nederlanders. In juni van dit jaar was dit percentage gelijk. Dit voorjaar groeide het aantal tabletbezitters nog licht van 61% in december 2014 naar 65% in juni 2015. 

Smartphones
Ook het aantal Nederlanders dat een smartphone bezit, blijft met 10,6 miljoen (80%) stabiel ten opzichte van dit voorjaar (80%). Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen verandert er ook niets. 55% van de ouderen (65+) heeft een smartphone terwijl 93% van de jongeren (13-17 jaar) een smartphone bezit.

Smart TV
Bijna 4,5 miljoen Nederlanders bezitten inmiddels een Smart TV (34%). Ook de Smart TV laat in de tweede helft van 2015 geen groei zien. Ten opzichte van een jaar geleden groeit het Smart TV bezit met 5%. Ruim drie kwart van de Smart TV bezitters (78%) geeft aan ook daadwerkelijk gebruik te maken van de extra functies – de apps - van het toestel. Bijna vier op de tien Smart-TV bezitters doet dit zelfs één keer per week of vaker. 

Smart Watches
De interesse in Smart watches neemt af. Was in december 2014 nog zeventien procent zeker/misschien van plan een Smart Watch aan te schaffen, in december 2015 is dit nog maar zeven procent. 

Ad Blockers
Ad Blockers - software die op PC, laptop, smartphone of tablet geïnstalleerd kan worden zodat er geen advertenties meer getoond worden op websites of in apps – worden door ongeveer een kwart van de Nederlanders (23%) gebruikt op één of meerdere apparaten. Het gebruik op mobiele apparaten (smartphone en/of tablet) is nog beperkt: zeven procent van de Nederlanders geeft aan een ad blocker op een mobiel device te hebben geïnstalleerd. 

   
PR contact Northern Europe
 
+44 7919 624 688
 
General