Tiskové zprávy

  • GfK ohlašuje akvizici společnosti Cogenta, lídra v oblasti online informací o cenách
    15 října 2014 - Díky této akvizici společnost dále rozšiřuje a prohlubuje svůj byznys sledováním retailových aktivit v souladu se svou strategií globalizace a digitalizace.
    Čtěte dále >  PDF (Czech (Czech Republic))
  • GfK využívá vztahovou inteligenci k budování značky i ke sledování její úspěšnosti
    6 října 2014 - GfK vychází z nového přístupu, který využívá podobnost s mezilidskými vztahy k vyjádření toho, jak se vyvíjejí sociální i emoční vazby mezi spotřebiteli a značkami.
    Čtěte dále >  PDF (Czech (Czech Republic))
Zprávy a události

​O nás

 NAŠI ODBORNÍCI NA VÝZKUM VYVOZUJÍ Z VELKÝCH DAT SMYSLUPLNÉ POZNATKY, DÍKY NIMŽ MOHOU NAŠI KLIENTI ZVOLIT VÍTĚZNOU STRATEGII