search
PL

Campaign Performance Analysis (CPA)

Campaign Performance Analysis (CPA)

Monitoring efektywności kampanii 360°

Maksymalizuj wszystkie elementy mixu marketingowego we wszystkich kanałach i na wszystkich urządzeniach

Aby jak najlepiej wykorzystać każdą złotówkę z budżetów reklamowych, konieczne jest monitorowanie i ocenianie efektywności kampanii mediowych prowadzonych we wszystkich kanałach. W szczególności istotnie wzrosło znaczenie kanałów online w zestawie dostępnych mediów, co przekłada się na większą potrzebę oceny podziału budżetu na media online i offline. Narzędzie Campaign Performance Analysis GfK dostarcza insightu, którego potrzebujesz, aby maksymalizować wszystkie elementy swojego mixu marketingowego dzięki udzielaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

 • Jaki był całkowity zasięg mojej kampanii?
 • Jaki zasięg miała kampania prowadzona w telewizji, online i w kanałach mobilnych czy też radia?
 • O ile wzrasta zasięg kampanii w wyniku zastosowania poszczególnych kanałów?

Czy i w jaki sposób kampania online dobudowuje zasięg kampanii telewizyjnej?

 • Ile osób miało kontakt zarówno z kampanią telewizyjną jak i internetową?
 • Jak dociera kampania internetowa do odbiorców kampanii telewizyjnych?

Czy jest synergia pomiędzy kampania telewizyjną a internetową?

 • W jakim stopniu udało nam się dotrzeć do zdefiniowanej grupy celowej?
 • Jak efektywny okazał się mój podział budżetu na poszczególne kanały?
 • Czy kampania dotarła do najcenniejszych klientów mojej marki?
 • Czy mogę zwiększyć skuteczność mojej kampanii względem moich celów?

Optymalizuj swoją kampanię, dopasowuj strategię dotyczącą mediów cyfrowych i oceniaj skuteczność reklamy.

System Campaign Performance Analysis opiera się na danych z GfK Crossmedia Link, który umożliwia pomiar cyfrowy z jednego źródła na różnych urządzeniach, w tym kampanie online pasywnie. Mierzymy ekspozycję na media i łączymy ją z zakupami produktów FMCG na bazie reprezentatywnego panelu gospodarstw domowych. System jest zharmonizowany z systemem raportowania serwera reklamowego i generuje porównywalne najważniejsze wskaźniki efektywności (KPI) dla wszystkich kanałów mediowych, takie jak Net Reach, OTS, GRP czy CostperGRP.

Related Products

 • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

  Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

 • GfK Experience Effects

  Tracking efektywności touchpointów budujących doświadczenia konsumentów. Ilustruje, które aktywności mają największy zasięg, wpływ na emocje i co za tym idzie decydują o poziomie wydatków.

 • GfK Campaign Performance Analysis

  Jedno źródło wielokanałowej analizy skuteczności kampanii na różnych urządzeniach w celu maksymalizacji wszystkich elementów mixu marketingowego. Linki do rzeczywistych zakupów. Oferuje porównywalne najważniejsze wskaźniki efektywności.

Related Insights

View all Insights