gfk growth architect hero

GfK Growth Architect

Segementacja konsumentów umożliwi Ci krótko- i długoterminowy wzrost
Skontaktuj się z nami

Segmentacja i targetowanie uwzględniające rosnącą złożoność potrzeb konsumentów

Oczekiwania konsumentów wobec marek ciągle się zmieniają. Warunki rynkowe są niepewne, a konkurencja jest zacięta. Twoim zadaniem jest opracowanie strategii, która pozwoli Ci zwiększyć sprzedaż, przychody i rozwój marki — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Aby zrobić to dobrze, musisz dokładnie poznać swoje grupy docelowe — kim są, czego chcą i potrzebują, co cenią, jak patrzą na świat, co i dlaczego kupują itp.

GfK Growth Architect daje Ci insighty, które wykorzystasz do opracowania zarówno precyzyjnych strategii mających na celu krótkoterminowy wzrost sprzedaży, jak również zaawansowanych działań marketingowych mających na celu długoterminowy rozwój marki.

2.1X

razy większe prawdopodobieństwo dopasowania pozycjonowania marki do jasno zdefiniowanych grup docelowych wśród firm o wysokim wzroście (McKinsey)

78%

dyrektorów generalnych powierza obecnie liderom marketingu zadanie napędzania wzrostu (McKinsey)

62%

globalnych konsumentów kupuje tylko te produkty i usługi, które są zgodne z ich przekonaniami, wartościami lub ideałami (GfK)
  • Jedynym sposobem na osiągnięcie zrównoważonego krótko- i długoterminowego wzrostu jest zbalansowanie ukierunkowanej aktywizacji z rozwojem marki na całym rynku — nie można wybrać tylko jednej z tych opcji.
    Mark Ritson
  • Zaawansowany marketing masowy nie oznacza targetowania wszystkich ani traktowania wszystkich w ten sam sposób. Jest on równoznaczny ze zrozumieniem różnorodności rynku, a następnie dostosowaniem się tylko do tych różnic, które mają znaczenie w kontekście maksymalizacji zasięgu.
    Byron Sharp

Podwójne podejście do segmentacji zapewniające zarówno krótko-, jak i długoterminowy wzrost

Marki nie mogą już postrzegać swoich klientów jako jednorodnej grupy. Nie mogą też polegać na badaniach segmentacji opartych wyłącznie na danych demograficznych. Aby się rozwijać, marki potrzebują nowego spojrzenia na kwestię zrozumienia różnorodności swoich klientów.

GfK Growth Architect wykorzystuje dwutorowe podejście, aby zmaksymalizować zarówno sprzedaż w krótszej perspektywie, jak i siłę marki w dłuższej. W krótkiej perspektywie możesz wykorzystać różnice, aby dotrzeć do najbardziej wartościowych segmentów klientów w oparciu o ich czynniki wyboru, i sprawić, by Twoja marka odpowiada na ich potrzeby. W długiej perspektywie możesz opracować inteligentny marketing masowy, który poszerzy zasięg i wzmocni markę, dzięki jej wyrazistemu pozycjonowaniu i uniwersalnemu przekazowi.

Działania zorientowane na klienta

Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty, badania segmentacji muszą bazować na strategii, obejmować jasno zdefiniowane, ukierunkowane na wzrost wskaźniki wydajności i być zakorzenione w całej organizacji. Pomożemy Ci zainspirować interesariuszy, opracowując w tym celu plany działania, materiały dostosowane do różnych jednostek biznesowych oraz łatwe do zinterpretowania, praktyczne wnioski.

GfK_City_Segmentation_DSC_8550
Blog

Wzmocnij swój biznes mimo inflacji, dzięki strategicznym działaniom zorientowanym na konsumenta

Przeprowadzając swoją markę przez recesję, musisz działać mądrze i precyzyjnie. Dlatego chcemy przedstawić Ci wyniki badań oraz kompleksowy obraz sytuacji w oparciu o strategię marketingową skoncentrowaną na konsumentach. Dlaczego? Ponieważ to właśnie skrupulatnie przygotowany plan marketingowy, który łączy zarówno krótko-, jak i długoterminowe oczekiwania w zakresie rozwoju marki. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak to zrobić.
Przeczytaj wpis na blogu