You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

Business Development Manager

Country

Denmark

Job Family

Client Solutions

For over 80 years, GfK has been a reliable and trusted insight partner for the world’s biggest companies and leading brands who make a difference in every consumer’s life - and we will continue to build on this. We connect data, science and innovative digital research solutions to provide answers for key business questions around consumers, markets, brands and media. With our headquarters in Germany and a presence in around 60 countries worldwide, you benefit from our global company with a diverse community of ~9,000 employees.

Harnessing the power of our workforce, the greatest asset we have is our people. As part of GfK, you can take your future into your own hands. We value talent, skills and responsibility and support your development within our international teams. We are proud of our heritage and our future: Currently we are in the latter stages of a transformational journey from a traditional market research company to a trusted provider of prescriptive data analytics powered by innovative technology. This is only possible with extraordinary people and this is why we are looking for YOU to help create our future. For our employees as well as for our clients we pursue one goal: Growth from Knowledge!

Job Description

Business Development Manager – Norden - København

Vi søger en Business Development Manager til vores Consumer Panel team i Norden, som vil få ansvaret for at etablere og udvikle kunderelationer på tværs af Danmark og Sverige.

Med kunden i centrum vil forståelsen af ​​dine kunders behov være kernen i det, du laver. Nogle gange bliver du nødt til at vove at gå foran, men du er samtidig altid ved dine kunders side.

Rollen byder på en spændende blanding af salg, analyse, kundesparring og professionel rådgivning. Det kræver erfaring fra lignende opgaver, men bare rolig, vi forventer ikke, at du ved det hele den første dag. I stedet forventer vi, at du slutter dig til vores team med et åbent sind og en lyst til at lære mere.

Vi ønsker, at du bliver en betroet partner for vores kunder og inspirerende medlem af vores nordiske GfK-team. Vi vil se frem til at modtage din ansøgning!

Ansvarsområde & opgaver

 • Forretningsudvikling – lead generation og markedsføring:
  • Arbejder sammen med de kommercielle teams for tydeligt at identificere nye forretningsmuligheder hos potentielle kunder.
  • Løfter GfK kendskabsgraden blandt potentielle nye kunder gennem marketingaktiviteter med målet at drive ny forretningsudvikling.
  • Understøtter og driver proaktivt salgsaktiviteter, der bidrager til at facilitere og åbne potentialer.
  • Samarbejder med forretningsfunktionen om at identificere potentialer for at sikre en robust salgspipeline
 • Kundeansvar
  • Sikrer løbende forståelse for kundens krav, tendenser, risici, muligheder og tilfredshed.
  • Sikrer, at input fra kunden deles med resten af ​​teamet.
  • Samarbejder krydsfunktionelt for at sikre succesfuldt salg.
 • Aktivering af salgsstrategi
  • Deltager i face-to-face kundemøder for at sikre, at salgspitch og -proces er i tråd med GfKs strategiske vision
  • Samarbejder med dine kommercielle, marketing- og produktkolleger om at definere både den aktuelle og fremtidige salgsstrategi, der passer til kundebasen.

Krav

 • +5 års relevant salgserfaring
 • Kendskab til det danske eller svenske marked påkrævet
 • Tidligere erfaring med nysalg indenfor B2B, SaaS, Consulting, FMCG/CPG, Research eller Dataløsninger
 • Analytiske evner og evne til at arbejde med finansielle KPI'er/data
 • "Få tingene gjort" holdning
 • Høj robusthed
 • Teamplayer med evnen til selvstændigt at kunne tilpasse sig forandringer i prioriteter i et miljø, hvor tingene hurtigt kan ændre sig
 • Stærke evner i forhold til at opbygge tillid og netværk
 • Stærke salgsevner der er nødvendige ift. at identificere, engagere og vinde potentialer
 • Stærk forståelse for kundens forretningsmæssige problemstillinger og hvordan kunden skal supporteres
 • Erfaring fra en international matrixorganisation
 • Flydende engelsk; dansk og/eller svensk sprogkundskaber en fordel
 • Gode præsentationsevner

Denne stilling har base på vores kontor i København med en hybrid arbejdsmodel (50% på kontoret). Moderat rejseaktivitet må forventes til kunder i Danmark og lejlighedsvis kunder i Sverige.

We are looking for a Business Development Manager for our Consumer Panel team in the Nordics, responsible for establishing and developing client relationships across Denmark and Sweden.

As a client-centric partner, understanding your clients’ needs will be the core of what you do. Sometimes you will need to venture ahead but always at the side of your clients.

The role offers an exciting mix of sales, analytics, client sparring and professional advising. It would require experience from similar tasks in the past, but don’t worry, we don’t expect you to know it all the first day. Instead, we expect you to join our team with an open mind and an eager to learn more.

We want you to become a trusted partner to our clients and inspiring member of our Nordic GfK team. We welcome you to submit your application!

Remit & Tasks

 • Business Development – lead creation & marketing:
  • Works with the Commercial Teams to clearly identify new business opportunities with potential clients.
  • Grows GfK awareness among potential new clients through marketing activities to drive new business development.
  • Supports and pro-actively enables sales activities, help to facilitate or open opportunities.
  • Works in conjunction within the Business function to identify opportunities to ensure a robust sales pipeline.
 • Account Management:
  • Maintains understanding of customer’s requirements, trends, risks, opportunities and satisfaction.
  • Secures that client voice is shared within the rest of teams.
  • Collaborates x-functional to ensure successful sales.
 • Sales Strategy enablement:
  • Participates in face-to-face client meetings, to ensure sales pitches and sales process is aligned with GfK’s strategic vision
  • Collaborates with commercial, marketing and product colleagues to define current and future solution sales strategy as appropriate for client base.

Requirements

 • +5 years of relevant sales experience
 • Knowledge of the Danish or Swedish market required
 • Previous experience in new business sales within B2B, SaaS, Consulting, FMCG/CPG, Research or Data solutions
 • Analytical skills and ability to work with financial KPIs/data
 • “Getting things done” attitude
 • High resilience
 • Team player with ability to work with minimal guidance to adapt to changing priorities in fast paced "can do" environment
 • Strong interpersonal skills to build trust and network
 • Strong selling skills required to identify, engage and close opportunities
 • Strong understanding of client business issues of various functions at the client and how to support clients
 • Experience in an international matrix organization
 • Fluent in English; Danish and/or Swedish language skills an advantage
 • Good presentation skills

This vacancy is based in our Copenhagen office with a hybrid working model (50% in office). A successful candidate is expected to undertake moderate travel to clients in Denmark and occasionally clients in Sweden.

We are an ethical and honest company that is wholly committed to its clients and employees. We are proud to be an inclusive workplace for all and are committed to equal opportunity in employment which focuses on all of our employees reaching their full potential. At GfK we work collaboratively with our colleagues but offer a flexible working approach, including dividing our time between office & remote working as well as the opportunity to flex our working hours around team core hours.

We offer an exciting work environment that brings people together. We encourage an entrepreneurial and innovative spirit. We make use of the latest digital technologies. We are looking for self-starters, who accept challenges and create solutions.

Can there be a better place to take center stage in the digital revolution? We are excited to get to know you!

Posted: 31 days ago

City: København

Work Area: Client Solutions

Job Time: Full Time

Requisition ID: R00017793