03.12.2015

Witgoed: Q3 2015; tegenvallende groei

De ruim 7 % groei in het derde kwartaal “valt tegen”. Maar in een recordjaar is zelfs deze laagste groei dit jaar voor de Witgoedomzet een ongekend positieve ontwikkeling. En groei is relatief; we vergelijken de omzet met een uiterst goed derde kwartaal van 2014 waarin we al een groei van 8,5% mochten noteren. 
De omzet in Wasmachines stabiliseert op het niveau van 2014 met een lagere gemiddelde prijs, slechts minimaal maar wel lager. Na een groeispurt van een jaar waarin de uitgestelde vraag werd ingevuld is deze markt weer nagenoeg volledig vervangings-gedreven. De droogtrommel omzet groeit nog stevig door, een ontwikkeling in volume met een licht stijgende prijs die wordt gedragen door het positieve effect van de omschakeling naar de betere warmtepomp drogers. Het succes van deze innovatie is duidelijk te zien in de cijfers; met in 2014 een aandeel net onder 40% nu in de maanden augustus en september al boven de 50% in aantallen!

Afwasmachines, Magnetrons en Vriezers blijven in groei wat achter maar bij alle keukenapparatuur zien we groei in de verkochte aantallen. Waarbij Kookplaten en Ovens dan nog de “Double digit” groei scoren. En alle keukenapparatuur toont een licht hogere prijs. Verklaarbaar uit de mix van prijs/performance en uit de tijdelijk extra sterke groei van het Keuken kanaal waar traditioneel in de nieuwe keuken een hoger prijspunt voor veel apparatuur gerealiseerd wordt.

Kwartaal 3 vormt hiermee het voorlopige bewijs dat de economie op eigen kracht het momentum kan vasthouden. De witgoed omzet profiteert hier op dit moment het meest van. Keerzijde is bijvoorbeeld de bruingoed omzet die onder druk staat, de consument kan zijn geld maar een keer uitgeven. Het stoppen van een aantal stimuleringsmaatregelen voor de huizenmarkt gaf geen directe terugval. Voor kwartaal vier zijn de vooruitzichten dan ook zeker positief, wel met de kanttekening dat met de gunstige omzetontwikkeling in het vierde kwartaal van 2014 de lat voor verdere groei erg hoog ligt.​

Klik hier voor meer informatie