20.11.2019

Volně prodejné studie z finančního sektoru

Financial Market Data Services (GfK FMDS®)

Je unikátní základovou studií bankovního trhu v České republice. Mapuje využívání bank českou populací s určením hlavní banky a podíly jednotlivých hráčů na trhu, penetraci bankovních produktů/služeb a potenciál produktů/služeb pro následujících 12 měsíců, spokojenost s produkty/službami u jednotlivých bank, image bank, spontánní a podpořenou znalost značek a reklam bank, segmentaci dle životního cyklu a řadu dalších informací o bankovním trhu.

Součástí GfK FMDS® je i sekce věnovaná základním otázkám o nebankovních finančních institucích – znalosti značek, využívání spotřebitelských úvěrů u jednotlivých společností a jejich image. Výsledky této sekce jsou poskytovány nezávisle na datech GfK FMDS®. Společně s daty GfK IMDS® tvoří ucelenou nabídku GfK Financial Intelligence.

Ke stažení zde.

 GfK Exportní výzkum

GfK Exportní výzkum je volně prodejnou studií GfK Czech dlouhodobě mapující názory manažerů předních exportních firem o dosavadním vývoji a výhledu českého exportu, klíčových cílových zemích vývozu, či podmínkách a faktorech podmiňujících export. Vedle dlouhodobě sledovaných témat studie obsahuje tzv. aktuality, tedy sekci věnovanou aktuálnímu vývoji jak v rámci České republiky, tak ve světě.

Ke stažení zde.