Praha 01.10.2018

Volně prodejné studie Shopper & Retail

DROGERIE

GfK Drogerie je volně prodejná studie, která dlouhodobě a pravidelně mapuje jak stranu nabídky - obchodní síť sortimentu drogerie a kosmetiky v České republice, tak i stranu poptávky - nákupní chování českých domácností při nákupu sortimentu drogerie a kosmetiky, spotřebitelské preference formátů, řetězců i značek výrobků, znalost a hodnocení největších obchodních řetězců samotnými zákazníky.

Ke stažení zde.

GfK Drogerie is a syndicated study which maps regularly and on a long-term basis both the supply – i.e. operating of retail chains on the Czech market, and the demand of the market – shopping behaviour of Czech households related to the purchase of chemists and cosmetics, consumer proferences for specific channels, chains and brands of products, awareness and evaluation of the biggest retail chains by their customers themselves.

Download here.

SUPERMARKET-DISKONT-HYPERMARKET

GfK Supermarket, Diskont & Hypermarket je volně prodejná studie, která již od roku 1998 každoročně poskytuje komplexní analýzu supermarketů, diskontů a hypermarketů v Česku. Studie sleduje expanzi řetězců, trendy v preferencích řetězců a v jejich podílu na hlavním nákupním místě, spotřebitelské hodnocení řetězců a důvody pro výběr řetězce.

Ke stažení zde.

GfK Supermarket, Diskont & Hypermarket is a syndicated study offering - annually since 1998 – comprehensive analyses of supermarkets, discounters and hypermarkets in Czechia. This study monitors chains expansion, chains preferences, share of chains on the FMCG mains shopping place, consumer evaluation and reasons for store choice.

Download here.

SHOPPER TYPOLOGY

GfK Shopper Typology je volně prodejná studie, která nabízí komplexní segmentaci nakupujících na trhu s rychloobrátkovým zbožím. GfK Shopper Typology sleduje 5 nákupních typů, jejich nákupní styl, postoje k nakupování, motivátory a rozhodovací proces, preferovaná nákupní místa po formátech a po řetězcích, věrnost prodejnám, sociodemografický profil a tržní potenciál.

Ke stažení zde.

GfK Shopper Typology is a syndicated study offering comprehensive segmentation of shoppers on the FMCG market. GfK Shopper Typology follows 5 shopper types, their shopping style, drivers and decision making process, preferred shopping place by format and by chains, loyalty to retailer, sociodemographic profiles and market potential.

Download here.

SHOPPING MONITOR

GfK Shopping Monitor je volně prodejná studie, která již od roku 1997 každoročně poskytuje komplexní analýzu vývoje nákupních zvyklostí českých domácností při nákupu rychloobrátkového spotřebního zboží. GfK Shopping Monitor sleduje trendy ve vývoji motivačních faktorů, v preferencích formátů a řetězců, ve znalosti řetězců a v jejich spotřebitelském hodnocení.

Ke stažení zde.

GfK Shopping Monitor is a syndicated study offering - annually since 1997 - comprehensive analyses of the Czech households shopping behaviour when buying fast moving consumer goods. GfK Shopping Monitor follows trends in shopping motivators development, in format and chain preferences, in chain awareness and their image evaluation.

Download here.

FURNITURE

GfK Furniture je volně prodejná studie, která pravidelně nabízí komplexní analýzu vývoje nákupních zvyklostí českých domácností při nákupu nábytku a bytových doplňků. GfK Furniture sleduje trendy ve vývoji motivačních faktorů, v preferencích formátů a řetězců, ve znalosti řetězců a v jejich spotřebitelském hodnocení.

Ke stažení zde.

GfK Furniture is a syndicated study offering comprehensive analyses of the Czech households shopping behaviour when buying furniture and home furnishings. GfK Furniture study follows trends in shopping motivators development, in format and chain preferences, in chain awareness and their image evaluation.

Download here.

SHOPPING TRIGGERS

Studie Shopping Triggers umožňuje identifikování a aktivní práci s motivátory a bariérami nákupu v jednotlivých řetězcích a prodejnách, identifikaci příležitostí v distribučních kanálech a řetězcích.

Ke stažení zde.

The Shopping Triggers study will help you to identify and actively work with purchase motivators and purchase barriers in individual chains and outlets as well as to identify opportunities in distribution channels and chains.

Download here.

SPORT

Volně prodejná studie GfK Sports Equipments & Fashion se zaměřuje nejenom na kategorie sportovních výrobků, které zákazníci nakupují, ale také monitoruje širokosortimentní prodejny, sportovní řetězce a značkové prodejny. Jak je propojeno nakupování v kamenném obchodě a na internetu, a kolik zákazníci vydávají za sportovní potřeby celkově a kolik za jednotlivé výrobky?

Ke stažení zde

MARKET TRENDS

GfK Market Trends je volně prodejná studie, která sleduje trendy českého obchodu ve světle přesných čísel. GfK Market Trends přináší shrnutí nejdůležitějších změn na českém trhu, stav a vývoj ekonomiky, obchodu a spotřebitelské poptávky, fakta, komentáře, časové řady, regionální a mezinárodní srovnání.

Ke stažení zde.

GfK Market Trends is a syndicated study monitoring trends in Czech retail in light of precise numbers. GfK Market Trends brings summary of the most significant changes in the Czech market, status and development of economy, trade and consumer demand, facts, comments, time series, regional and international comparison.

Download here.

DO-IT-YOURSELF

GfK Do-It-Yourself je volně prodejná studie, která nabízí komplexní analýzu nákupních zvyklostí českých spotřebitelů při nákupu zboží pro dům, zahradu a domácnost. GfK Do-It-Yourself sleduje znalost značek, rozhodovací proces při výběru výrobků, faktory ovlivňující volbu prodejny, znalost řetězců, preferované řetězce po kategoriích, věrnost řetězcům, hodnocení řetězců (cena, sortiment, personál, nákupní prostředí).

Ke stažení zde.

GfK Do-It-Yourself is a syndicated study offering comprehensive analyses of the Czech consumers shopping behaviour when buying DIY goods. GfK Do-It-Yourself follows brands awareness, decisionmaking process, store choice factors, chains awareness, preferred chains by categories, loyalty to retailer, consumer evaluation (price, assortment, staff, store ambience).

Download here.

PET FOOD & PET CARE

GfK Pet Food & Pet Care je volně prodejná studie, která nabízí komplexní analýzu nákupních zvyklostí českých domácností při nákupu krmiva a doplňků pro domácí mazlíčky. GfK Pet Food & Pet Care sleduje motivační faktory, preference formátů a řetězců, znalosti řetězců a značek krmiva včetně jejich spotřebitelského hodnocení.

Ke stažení zde.

GfK Pet Food & Pet Care is a syndicated study offering comprehensive analyses of the Czech consumers shopping behaviour when purchasing pet food and pet care products. GfK Pet Food & Pet Care follows motivation factors, format and chain preferences, chains awareness, brands awareness, consumer evaluation of chains and brands.

Download here.

GfK FMCG eSHOPPING

GfK FMCG eShopping je volně prodejná studie, která nabízí komplexní analýzu nákupních zvyklostí českých spotřebitelů při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. GfK FMCG eShopping sleduje penetraci jednotlivých kategorií rychloobrátkového zboží, důvody pro nákup na internetu, motivační faktory pro výběr internetové prodejny, znalost a spotřebitelské hodnocení internetových prodejen.

Ke stažení zde.

GfK FMCG eShopping is a syndicated study offering comprehensive analyses of the Czech consumers shopping behaviour when buying fast moving consumer goods over the internet. GfK FMCG eShopping follows e-penetration of particular FMCG categories, motivation to shop FMCG over the internet, reasons for particular e-shop choice, awareness and image evaluation of e-shops.

Download here.

HEALTH & BEAUTY

Studie GfK Health & Beauty 2016 je volně prodejná studie, která si klade za cíl poskytnout komplexní analýzu nabídkové, ale zejména poptávkové strany českého trhu kosmetiky a vůní. Do detailu mapuje postoje, spotřební a nákupní chování zákazníků při nákupu kosmetických produktů, znalosti a preference prodejních kanálů a řetězců, nákup jednotlivých sortimentních kategorií. Nedílnou součástí je typologie zákazníků nakupujících kosmetiku.

Ke stažení zde.

The syndicated report by GfK Health & Beauty 2016 sets the goal to provide a comprehensive analysis of not only the offer but specifically the demand side of the Czech market with cosmetics and fragrances. It maps in detail attitudes, consumer and shopping behaviour of customers regarding their buying cosmetic products, their awareness and preferences of distribution channels and chains, shopping for particular assortment categories. Typology of customers who buy cosmetics is an inseparable part of the report.

Download here.

LOYALTY CARDS

Studie Loyalty cards je volně prodejná studie, která přináší přehled o znalosti, vlastnictví a využívání věrnostních karet a mapuje postoje zákazníků k jednotlivým věrnostním programům a k nabízeným benefitům. V neposlední řadě studie přináší segmentaci zákazníků podle jejich postoje k věrnostním kartám a jejich využívání. Přináší tak cenné informace jak pro firmy, které plánují věrnostní program zavést, tak pro společnosti, které uvažují o jeho optimalizaci.

Ke stažení zde.

GfK Loyalty Cards is a non-exclusive study bringing information about awareness, ownership and usage of loyalty cards. This study describes customers‘ attitudes towards loyalty programs and benefits, provides segmentation of loyalty cards users. Study brings valuable information for companies planning to introduce a loyalty program as well as for companies that are considering loyalty program optimization.

Download here.

PETROL STATION FMCG SHOPPING

GfK Petrol Station FMCG Shopping je volně prodejná studie, která nabízí komplexní analýzu nákupních zvyklostí českých spotřebitelů při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích. GfK Petrol Station FMCG Shopping sleduje penetraci jednotlivých kategorií rychloobrátkového zboží, rozhodovací proces a nakupované značky, profily nakupujících, důvody pro výběr čerpací stanice.

Ke stažení zde.

GfK Petrol Station FMCG Shopping is a syndicated study offering comprehensive analyses of the Czech consumers shopping behaviour when buying fast moving consumer goods in petrol stations stores. GfK Petrol Station FMCG Shopping follows penetration of particular FMCG categories, decision making process and purchased brands, shopper profiles, reasons for petrol station choice.

Download here.