13.09.2017

Privé lease markt in hogere versnelling

Privé lease markt in hogere versnelling

Onderzoek van GfK onder privé lease rijders, geïnteresseerden en algemeen publiek laat zien dat de privé lease markt nu echt in een hogere versnelling gaat. De bekendheid van dit fenomeen is inmiddels gestegen naar van 48% in 2015 naar 67% in 2017. Twee op de drie volwassen Nederlanders weten dus wat priv lease inhoudt. Daarbovenop zien we dat de gebruiksintentie in een jaar verdubbeld is van 4% naar 8%. Deze mensen geven aan dat ze in de komende jaren waarschijnlijk of zeker gebruik gaan maken van privé lease. Geen slechte vooruitzichten dus voor de privé lease markt. 

De ervaring leert echter wel dat het omzetten van gebruiksintentie naar daadwerkelijk gebruik de nodige inspanningen vergt. Die 8% geeft wel concrete koopsignalen af, maar dan nog moet je hen op de juiste manier benaderen en met het juist aanbod. Het onderzoek van GfK biedt hiervoor de nodige inzichten. Een tipje van de sluier: persoonlijk contact blijft erg belangrijk in het oriëntatieproces. Zeker zodra je dichter bij het aankoopmoment komt wordt persoonlijk contact steeds belangrijker. Nog een tipje van de sluier: consumenten hebben geen idee wat ze betalen voor hun mobiliteit, tegelijkertijd hebben velen (61%) wel het gevoel dat privé lease (veel) duurder is. Hier ligt nog de nodige ruimte om duidelijk te maken welke kosten allemaal inbegrepen zijn in het privé lease contract (en dus mogelijk vergeten worden bij de inschatting van de huidige mobiliteitskosten).

Over het onderzoek
Het onderzoek Multi Client Private Lease 2017 is uitgevoerd in augustus 2017. Het vormt de derde meting en is eerder uitgevoerd in 2015 en 2016. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.012 respondenten, onderverdeeld naar algemeen publiek, geïnteresseerden en privé lease rijders. Het onderzoek biedt inzicht in de volgende onderwerpen:

  • De kennis die de consument heeft van privé lease én van het aanbod in de markt
  • Gebruikservaringen van contractanten
  • Customer Journey van contractanten
  • Beoordeling van de proposities
  • Gebruiksintentie / koopintentie 
  • Positie van verschillende typen aanbieders (dealers, leasemaatschappijen, fabrikant/importeur, etc.)
  • Koopmotieven en koopbarrières (gekwantificeerd)
  • Prijselasticiteiten
  • Uitvragen van specifieke aandachtspunten (o.a. leasetermijnen, clausules, keurmerk, BKR-registratie)
  • Toegevoegde waarde van specifieke producttoevoegingen.

De rapportage is beschikbaar vanaf 14 september 2017. De kosten bedragen € 6.050 voor de basisrapportage en additioneel € 1.900 voor een conjunct module (hiermee kunt u specifieke proposities doorrekenen naar marktkansen). Bestellen kunt u via jeroen.barten(at)gfk.com. Eventuele vragen kunt u uiteraard ook richten aan Jeroen Barten via jeroen.barten(at)gfk.com.