18.04.2019

Online bereik kieswijzers stijgt in maart 2019 naar 3,2 miljoen personen

De vier grote online kieswijzers bereiken naar aanloop van de Provinciale staten verkiezingen gezamenlijk bijna een kwart van de 18 plussers (23,9%, 3.231.000 personen van 18 jaar en ouder).

Ter oriëntatie en/of hulp bij de verkiezingen hebben een miljoen personen meer dan vorig jaar één van de vier online kieswijzers bezocht. Net als een jaar eerder bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalt ook nu StemWijzer het grootste publiek, gevolgd door MijnStem, Provincie Kieswijzer en Kieskompas. 

Opvallend is dat er dit jaar onder de bezoekers van de kieswijzers iets meer personen zijn die zeggen geen interesse in politiek te hebben.  

Online kieswijzers blijven zeer belangrijk voor met name startende kiezers. Eénderde van de kiesgerechtigde jongeren (33%, 18-24 jaar) bezocht één of meer van de genoemde online kieswijzers.

Het online bereik is onder hoger opgeleiden duidelijk hoger dan onder lager opgeleiden. En er worden net iets meer mannen dan vrouwen bereikt.

Bron: Online bereikcijfers GfK DAM