11.11.2015

Na internete najviac hľadáme a mailujeme

Bratislava 11. novembra 2015 - Ľudia využívajú v súčasnosti internet najviac na vyhľadávanie cez rôzne prehliadače - až 88 percent užívateľov internetu hľadá niečo cez internet aspoň raz do týždňa, na druhom mieste je prijímanie a posielanie e-mailov cez internet, nasleduje sledovanie sociálnych sietí a intenzívne je využívaný aj online banking. Relatívne najmenej ľudia využívajú internet na písanie blogov a hranie online hier.

Na prvom mieste je vyhľadávanie

„Aspoň raz do týždňa si niečo vyhľadá na internete takmer 90 percent užívateľov internetu, vyše jedna tretina ľudí (34 percent) vyhľadáva cez internetové prehliadače niekoľkokrát za deň, sú to hlavne mladí ľudia do 30 rokov,“ upresňuje Július Filo, Sector Leader, Financial and Technology Service, GfK Slovakia. „Na druhom mieste je prijímanie a posielanie e-mailov, ktoré využívajú niekoľkokrát do týždňa takmer tri štvrtiny užívateľov internetu a približne 30 percent z nich mailuje niekoľkokrát denne,“ dodáva J. Filo.

Online banking a sociálne siete

Ďalšou významnou službou je online banking, ktorý využíva niekoľkokrát do mesiaca vyše polovica užívateľov internetu. Zaujímavosťou však je, že jedna štvrtina internetovej populácie túto službu ešte nevyužíva. Sociálne siete a ich sledovanie majú stále väčšiu popularitu, sledujú ich až štyri pätiny používateľov internetu (80 percent), pričom najväčšiu skupinu tvoria mladí ľudia vo veku 19-24 rokov, ktorí sledujú sociálne siete niekoľkokrát denne.

Sledujeme videá, počúvame hudbu a čítame noviny

Internet sa dnes už stáva náhradou za noviny, časopisy a rádiá. Spravodajské portály sú intenzívne využívané aj staršími ľudmi, v kategórii nad 60 rokov ich číta niekoľkokrát do týždňa viac ako tretina týchto užívateľov internetu. Úplne iné to však je pri počúvaní hudby a sledovaní videí, ktoré sú doménou hlavne mladších ľudí a využívanie tejto služby medzi staršími je výrazne menej intenzívne.

Relatívne najmenej využívame internet na blogy, nákupy a hry

Hoci nakupovanie cez internet je využívané väčšinou internetovej populácie, stále viac ako dve pätiny užívateľov internetu (41,2 percent) ešte cez internet nikdy nič nenakúpilo. Približne tretina má skúsenosť s nakupovaním menej častú ako raz za rok a zvyšná tretina nakupuje cez internet výrazne častejšie. Polovica internetovej populácie hráva tiež online hry cez internet, takmer pätina ich dokonca hráva niekoľkrát do týždna a intenzívnejšie. Spomedzi sledovaných aktívít na internete v tomto prieskume relatívne najmenej využívané je písanie blogov. Jeden človek z piatich napíše blog aspoň raz do mesiaca a aspoň raz do týždňa sa tejto aktivite venuje 5 percent internetových užívateľov.

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z omnibusového prieskumu za mesiac september 2015, robeného na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne informácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber ich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: twitter.com/GfK.

​​

Download (PDF)