You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

08.11.2018

Multiklientská štúdia Shopping FMCG

GfK Shopping FMCG

Multiklientská štúdia založená na analýze reálnych nákupov, vychádzajúca z unikátneho pohľadu kontinuálneho prieskumu spotrebiteľského panelu v Českej a Slovenskej republike. Štúdia prináša pohľad na mnohé oblasti trhu rýchloobrátkového tovaru a ekonomickú situáciu danej krajiny. Poskytuje komplexný pohľad na spotrebiteľské a nákupné trendy na maloobchodnom trhu. Venuje sa vývoju spotrebiteľského správania, nákupného košíka kupujúcich, distribučných kanálov a reťazcov, analýze kupujúcich z pohľadu rôznych fáz životného cyklu a mnohým ďalším témam z oblasti nakupovania domácností.

Na stiahnutie tu
English version here