08.11.2018

Multiklientská štúdia Shopping FMCG

GfK Shopping FMCG

Multiklientská štúdia založená na analýze reálnych nákupov, vychádzajúca z unikátneho pohľadu kontinuálneho prieskumu spotrebiteľského panelu v Českej a Slovenskej republike. Štúdia prináša pohľad na mnohé oblasti trhu rýchloobrátkového tovaru a ekonomickú situáciu danej krajiny. Poskytuje komplexný pohľad na spotrebiteľské a nákupné trendy na maloobchodnom trhu. Venuje sa vývoju spotrebiteľského správania, nákupného košíka kupujúcich, distribučných kanálov a reťazcov, analýze kupujúcich z pohľadu rôznych fáz životného cyklu a mnohým ďalším témam z oblasti nakupovania domácností.

Na stiahnutie tu
English version here