You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

17.12.2015

Kúpna sila Slovákov dosahuje viac ako polovicu európskeho priemeru

GfK Purchasing Power Europe

Bratislava, 17.  december 2015 - Kúpna sila Slovákov činí 7 769 € na osobu. To zodpovedá 57 percentám európskeho priemeru, ktorý je na úrovni 13 636 €. Kúpna síla jedného obyvateľa Českej republiky (26. miesto) je o niečo nižšia  a činí v priemeru 7 313 € (200 000 Kč) a je tak na úrovni 53,6 percenta európskeho priemeru.

Slovensko

V rebríčku krajín podľa veľkosti kúpnej sily vyjadrenej v eurách obsadilo Slovensko 25. miesto a umiestnilo sa tak tesne za Estónskem a o jedno miesto pred Českou republikou.

Krajina

Kúpna síla na obyvateľa
v €

Európsky index*

Poradie

Estonsko

7 798

57,2

24

Slovensko

7 769

57,0

25

Česká republika

7 313

53,6

26

* Index: hodnota na obyvateľa/ priemer = 100

Poznámka: V prípade krajín, ktoré neplatia eurom, vychádza výmenný kurz z prognóz Európskej komisie zverejnených 5. mája 2015.

Kraje

Čo sa týka krajov, najsilnejším je Bratislavský kraj, kde je kúpna sila  11 131 € na obyvateľa, čo je 81,6 percent európskeho priemeru a teda o 43 viac ako slovenský priemer.  Najviac sa celoslovenskému priemeru približuje Trnavský kraj, kde majú ľudia k dispozícii 7 843 €  na obyvateľa. A za celoslovenským priemerom najviac zaostáva Prešovský kraj, kde majú ľudia k dispizícii iba  6,554 € na obyvateľa.

 Poradie okresov

Poradie (ze 79)

Okres

Počet obyvateľov

Kúpna sila  na obyvateľa
v €

Celoštátny index*

Európsky index*

Poznámka

1

Bratislava V

111 001

12,222

157,3

89,6

Najvyššia kúpna sila na osobu

2

Bratislava IV

94 554

12 153

156,4

89,1

 

3

Bratislava I

38 988

12 130

156,1

89,0

 

4

Bratislava II

112 054

11 959

153,9

87,7

 

5

Bratislava III

63 081

11 755

151,3

86,2

 

6

Pezinok

60 445

9 446

121,6

69,3

 

7

Malacky

70 043

9 324

120,0

68,4

 

8

Senec

75 001

8 989

115,7

65,9

 

9

Žilina

155 989

8 595

110,6

63,0

 

10

Banská Bystrica

111 018

8 466

109,0

62,1

 

26

Bánovce nad Bebravou

36 833

7 762

99,9

56,9

Okres s priemernou kúpnou silou (celoštátny priemer)

79

Gelnica

31 504

5 688

73,2

41,7

Najnižšia kúpna sila na osobu

Index: hodnota na obyvatele / průměr = 100 

Česká republika

V Prahe, ktorá je najbohatším mestom v krajine, dosahuje kúpnu silu 9 598 € (260 000 Kč) na obyvateľa a pohybuje sa tak 31 percent nad celoštátnym priemerom. Českému priemeru sa najviac približuje okres Plzeň-sever, ktorého obyvatelia majú k dispozícii 7 927 € (210 000 Kč) na osobu. V Bruntále je kúpna sila iba 6 006 € (160 000 Kč) na obyvateľa. Táto hodnota zaostáva za celoštátnym priemerem o 18 percent a zároveň približne zodpovedá kúpnej sile na osobu v Chorvátsku.

Desať českých okresov s najvyššou kúpnou silou

Poradie (ze 77)

Okres

Počet obyvateľov

Kúpna síla na obyvateľa
v €

Celoštátny index*

Európsky index*

1

Hlavné mesto Praha

1 259 079

9 598

131,3

70,4

2

Praha-západ

134 351

8 655

118,3

63,5

3

Praha-východ

164 002

8 563

117,1

62,8

4

Brno-mesto

377 440

7 983

109,2

58,5

5

Plzeň-mesto

187 245

7 914

108,2

58,0

6

Mladá Boleslav

125 931

7 790

106,5

57,1

7

Beroun

89 172

7 694

105,2

56,4

8

Kladno

161 621

7 683

105,1

56,3

9

Benešov

96 718

7 641

104,5

56,0

10

Příbram

114 084

7 573

103,6

55,5

GfK Purchasing Power Czech Republic 2015
* Index: hodnota na obyvateľa / priemer = 100 

Kúpna sila Španielov približne zodpovedá európskemu priemeru

Európskemu priemeru sa najviac približuje Španielsko s kúpnou silou 13 203 € na osobu. V rebríčku krajín obsadilo 17. miesto a ako jediné spadá do celuerópskeho priemeru. O jednu priečku vyššie sa nachádza Taliansko, kde kúpna sila dosahuje hodnotu 16 193 €, takže už prekračuje európsky priemer o 19 percent. Tesne za Španielskom sa potom umiestnila Malta. Kúpna sila tu je 10 753 €, teda o 21 percent menej, ako je priemer v rámci Európy.

Obyvatelia najbohatšej španielskej provincie Gipuzkoa majú o niečo vyšší disponibilný príjem ako Holanďania, konkrétne 17 441 € na osobu. Kúpna sila obyvateľov tejto provincie tak približne o tretinu prevyšuje španielsky priemer. V Cádize, ktorý je najchudobnejšou provinciou, disponujú spotrebitelia iba s 8 943 € na osobu, čo je o tretinu pod španielskym priemerom (celoštátny index: 67,7). Najbližšie k španielskemu priemeru sú obyvatelia provincie Valladoli, ich kúpna sila je na úrovni 13 224 € na osobu.

 Vo Francúzsku sa kúpna sila koncentruje v Paríži

 Vo Francúzsku, ktoré sa umiestnilo na 13. mieste, je kúpna sila na jedného obyvateľa 19 076 € a je takmer 40 percent nad európskym priemerom.

Paríž s kúpnou silou 29 443 € na soobu má oproti ostatným francúzskym departmentom výrazný náskok. V priemere dosahuje kúpna sila obyvateľov hlavného mesta Francúzska 1,5 násobok francúzskeho a viac ako dvojnásobok európskeho priemeru.

Na poslednom mieste sa potom umiestnil department Pas-de-Calais s kúpnou silou 15 688 € na obyvateľa. Táto hodnota zaostáva za francúzskym priemerom cca o 18 percent a takmer presne zodpovedá priemeru európskej dvadsaťosmičky. Francúzskemu priemeru sa najviac približuje departement Pyrénées-Atlantiques, ktorého  obyvatelia majú v priemeru k dispozícii 19 006 € na osobu.

Široké rozpätie príjmov v Poľsku

Kúpna sila Poliakov na rok 2015 je na úrovni 6 437 € na osobu. V rebríčku krajín patrí Poľsku 28. miesto a kúpna sila obyvateľov zodpovedá 47 percentám európskeho priemeru. K celoštátnemu priemeru má najbližšie okres Tarnow. Najvyššiou kúpnou silou v krajine sa môže pochváliť Varšava, ktorej obyvatelia disponujú s 11 751 € na osobu. To je v priemere o 83 percent viac jako zbytok krajiny. Zároveň ale platí, že ich kúpna sila je 14 percent nad európskym priemerom.

Kúpna sila v 17 z celkových 380 poľských okresov  však prevyšuje celoštátny priemer o 20 percent a viac, čo znamená rastúcu prosperitu určitých regiónov. Diametrálne odlišná je situácia v 90 okresoch, ktoré za poľským priemerom zaostávajú o 20 či viac percent. Okres Lubaczowski s najnižšou kúpnou silou v Poľsku dosahuje iba 68 percent celoštátneho priemeru. Tieto hodnoty naznačujú veľmi výrazné rozdiely v príjmoch Poliakov. Jedným z množstva vysvetlení môže byť rozdelenie krajiny do 380 oblastí. V porovnaní s ostatnými analyzovanými krajinami ide totiž o pomerne detailné meradlo. Čím sú oblasti menšie, tým väčší býva rozptyl hodnôt.

Informácie o štúdii

Štúdia kúpnej sily  realizovaná spoločnosťou GfK vyjadruje nominálne disponibilné príjmy populácie v eurách. K dispozícii sú podrobné dáta až na úroveň jednotlivých správnych a poštových  obvodov. V prípade krajín, ktoré neplatia eurom, vychádza výmenný kurz z prognóz Európskej komisie zverejnenej 5. mája 2015. Miera rastu 4,2 percenta je odvodená od revidovaných hodnôt na obyvateľa za rok 2014.

Pri posudzovaní umiestnenia krajín v rebríčku je nutné brať do úvahy  výmenný kurz medzi eurom a ďalšími menami, najmä v prípade Švajčiarska a Veľke Británie.

Kúpna sila je ukazovateľom disponibilného príjmu na jedného obyvateľa (vrátane akýchkoľvek štátnych dávok) po odpočítaní daní a príspevkov na charitu. Štúdia GfK Purchasing Power udáva úroveň kúpnej sily na obyvateľa a na rok v eurách ako indexovanú hodnotu. Reflektuje nominálne disponibilné príjmy populácie, čo znamená, že hodnoty nie sú očistnené o infláciu. Štúdia čerpá z údajov zo štatistík o príjmoch a úrovniach zdanení a štátnych dávkach a z predpovedí ekonomických inštitúcií.

Kúpnu silu využívajú spotrebitelia na výdaje súvisiace so stravovaním, bývaním, službami, energiami, súkromným dôchodkovým poistením a platbami poistného, ako aj na ďalšie výdaje, napríklad na dovolenku, dopravu a spotrebné nákupy. Štúdia GfK Purchasing Power Europe každoročne vyčísluje kúpnu silu v 42 krajinách Európy a poskytuje komplexný prehľad  až na úroveň jednotlivých miestnych samospráv a PSČ. Štúdia pre rok 2015, ktorá zahŕňa aj aktualizované dáta o obyvateľoch a domácnostiach, je ihned k dispozícii. V rámci riešenia geomarketingu ponúka spoločnosť GfK tiež príslušné digitálne mapy.

Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou potrebuje presné predpovede týkajúce sa disponibilnej čiastky dostupnej spotrebiteľom na danom trhu. Štúdia GfK Purchasing Power Europe im tieto údaje poskytuje a pomáha im pri plánovaní expanzie, optimalizácii siete pobočiek a controlingu.

Ďalšie informácie
Ďalšie informáce o štúdii GfK Purchasing Power Europe nájdete na stránke http://www.gfk-geomarketing.com/en/market_data.html.

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne poznatky a inofrmácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránky www.gfk.com/sk, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Zodpovednosť podľa tlačového zákona/ V.i.S.d.P.
GfK GeoMarketing GmbH
Public Relations
Cornelia Lichtner
Werner-von-Siemens-Str. 9
Gebäude 6508
76646 Bruchsal; Germany
T+49 7251 9295 270
cornelia.lichtner(at)gfk.com

Download (PDF)