17.12.2015

Kúpna sila Slovákov dosahuje viac ako polovicu európskeho priemeru

GfK Purchasing Power Europe

Bratislava, 17.  december 2015 - Kúpna sila Slovákov činí 7 769 € na osobu. To zodpovedá 57 percentám európskeho priemeru, ktorý je na úrovni 13 636 €. Kúpna síla jedného obyvateľa Českej republiky (26. miesto) je o niečo nižšia  a činí v priemeru 7 313 € (200 000 Kč) a je tak na úrovni 53,6 percenta európskeho priemeru.

Slovensko

V rebríčku krajín podľa veľkosti kúpnej sily vyjadrenej v eurách obsadilo Slovensko 25. miesto a umiestnilo sa tak tesne za Estónskem a o jedno miesto pred Českou republikou.

Krajina

Kúpna síla na obyvateľa
v €

Európsky index*

Poradie

Estonsko

7 798

57,2

24

Slovensko

7 769

57,0

25

Česká republika

7 313

53,6

26

* Index: hodnota na obyvateľa/ priemer = 100

Poznámka: V prípade krajín, ktoré neplatia eurom, vychádza výmenný kurz z prognóz Európskej komisie zverejnených 5. mája 2015.

Kraje

Čo sa týka krajov, najsilnejším je Bratislavský kraj, kde je kúpna sila  11 131 € na obyvateľa, čo je 81,6 percent európskeho priemeru a teda o 43 viac ako slovenský priemer.  Najviac sa celoslovenskému priemeru približuje Trnavský kraj, kde majú ľudia k dispozícii 7 843 €  na obyvateľa. A za celoslovenským priemerom najviac zaostáva Prešovský kraj, kde majú ľudia k dispizícii iba  6,554 € na obyvateľa.

 Poradie okresov

Poradie (ze 79)

Okres

Počet obyvateľov

Kúpna sila  na obyvateľa
v €

Celoštátny index*

Európsky index*

Poznámka

1

Bratislava V

111 001

12,222

157,3

89,6

Najvyššia kúpna sila na osobu

2

Bratislava IV

94 554

12 153

156,4

89,1

 

3

Bratislava I

38 988

12 130

156,1

89,0

 

4

Bratislava II

112 054

11 959

153,9

87,7

 

5

Bratislava III

63 081

11 755

151,3

86,2

 

6

Pezinok

60 445

9 446

121,6

69,3

 

7

Malacky

70 043

9 324

120,0

68,4

 

8

Senec

75 001

8 989

115,7

65,9

 

9

Žilina

155 989

8 595

110,6

63,0

 

10

Banská Bystrica

111 018

8 466

109,0

62,1

 

26

Bánovce nad Bebravou

36 833

7 762

99,9

56,9

Okres s priemernou kúpnou silou (celoštátny priemer)

79

Gelnica

31 504

5 688

73,2

41,7

Najnižšia kúpna sila na osobu

Index: hodnota na obyvatele / průměr = 100 

Česká republika

V Prahe, ktorá je najbohatším mestom v krajine, dosahuje kúpnu silu 9 598 € (260 000 Kč) na obyvateľa a pohybuje sa tak 31 percent nad celoštátnym priemerom. Českému priemeru sa najviac približuje okres Plzeň-sever, ktorého obyvatelia majú k dispozícii 7 927 € (210 000 Kč) na osobu. V Bruntále je kúpna sila iba 6 006 € (160 000 Kč) na obyvateľa. Táto hodnota zaostáva za celoštátnym priemerem o 18 percent a zároveň približne zodpovedá kúpnej sile na osobu v Chorvátsku.

Desať českých okresov s najvyššou kúpnou silou

Poradie (ze 77)

Okres

Počet obyvateľov

Kúpna síla na obyvateľa
v €

Celoštátny index*

Európsky index*

1

Hlavné mesto Praha

1 259 079

9 598

131,3

70,4

2

Praha-západ

134 351

8 655

118,3

63,5

3

Praha-východ

164 002

8 563

117,1

62,8

4

Brno-mesto

377 440

7 983

109,2

58,5

5

Plzeň-mesto

187 245

7 914

108,2

58,0

6

Mladá Boleslav

125 931

7 790

106,5

57,1

7

Beroun

89 172

7 694

105,2

56,4

8

Kladno

161 621

7 683

105,1

56,3

9

Benešov

96 718

7 641

104,5

56,0

10

Příbram

114 084

7 573

103,6

55,5

GfK Purchasing Power Czech Republic 2015
* Index: hodnota na obyvateľa / priemer = 100 

Kúpna sila Španielov približne zodpovedá európskemu priemeru

Európskemu priemeru sa najviac približuje Španielsko s kúpnou silou 13 203 € na osobu. V rebríčku krajín obsadilo 17. miesto a ako jediné spadá do celuerópskeho priemeru. O jednu priečku vyššie sa nachádza Taliansko, kde kúpna sila dosahuje hodnotu 16 193 €, takže už prekračuje európsky priemer o 19 percent. Tesne za Španielskom sa potom umiestnila Malta. Kúpna sila tu je 10 753 €, teda o 21 percent menej, ako je priemer v rámci Európy.

Obyvatelia najbohatšej španielskej provincie Gipuzkoa majú o niečo vyšší disponibilný príjem ako Holanďania, konkrétne 17 441 € na osobu. Kúpna sila obyvateľov tejto provincie tak približne o tretinu prevyšuje španielsky priemer. V Cádize, ktorý je najchudobnejšou provinciou, disponujú spotrebitelia iba s 8 943 € na osobu, čo je o tretinu pod španielskym priemerom (celoštátny index: 67,7). Najbližšie k španielskemu priemeru sú obyvatelia provincie Valladoli, ich kúpna sila je na úrovni 13 224 € na osobu.

 Vo Francúzsku sa kúpna sila koncentruje v Paríži

 Vo Francúzsku, ktoré sa umiestnilo na 13. mieste, je kúpna sila na jedného obyvateľa 19 076 € a je takmer 40 percent nad európskym priemerom.

Paríž s kúpnou silou 29 443 € na soobu má oproti ostatným francúzskym departmentom výrazný náskok. V priemere dosahuje kúpna sila obyvateľov hlavného mesta Francúzska 1,5 násobok francúzskeho a viac ako dvojnásobok európskeho priemeru.

Na poslednom mieste sa potom umiestnil department Pas-de-Calais s kúpnou silou 15 688 € na obyvateľa. Táto hodnota zaostáva za francúzskym priemerom cca o 18 percent a takmer presne zodpovedá priemeru európskej dvadsaťosmičky. Francúzskemu priemeru sa najviac približuje departement Pyrénées-Atlantiques, ktorého  obyvatelia majú v priemeru k dispozícii 19 006 € na osobu.

Široké rozpätie príjmov v Poľsku

Kúpna sila Poliakov na rok 2015 je na úrovni 6 437 € na osobu. V rebríčku krajín patrí Poľsku 28. miesto a kúpna sila obyvateľov zodpovedá 47 percentám európskeho priemeru. K celoštátnemu priemeru má najbližšie okres Tarnow. Najvyššiou kúpnou silou v krajine sa môže pochváliť Varšava, ktorej obyvatelia disponujú s 11 751 € na osobu. To je v priemere o 83 percent viac jako zbytok krajiny. Zároveň ale platí, že ich kúpna sila je 14 percent nad európskym priemerom.

Kúpna sila v 17 z celkových 380 poľských okresov  však prevyšuje celoštátny priemer o 20 percent a viac, čo znamená rastúcu prosperitu určitých regiónov. Diametrálne odlišná je situácia v 90 okresoch, ktoré za poľským priemerom zaostávajú o 20 či viac percent. Okres Lubaczowski s najnižšou kúpnou silou v Poľsku dosahuje iba 68 percent celoštátneho priemeru. Tieto hodnoty naznačujú veľmi výrazné rozdiely v príjmoch Poliakov. Jedným z množstva vysvetlení môže byť rozdelenie krajiny do 380 oblastí. V porovnaní s ostatnými analyzovanými krajinami ide totiž o pomerne detailné meradlo. Čím sú oblasti menšie, tým väčší býva rozptyl hodnôt.

Informácie o štúdii

Štúdia kúpnej sily  realizovaná spoločnosťou GfK vyjadruje nominálne disponibilné príjmy populácie v eurách. K dispozícii sú podrobné dáta až na úroveň jednotlivých správnych a poštových  obvodov. V prípade krajín, ktoré neplatia eurom, vychádza výmenný kurz z prognóz Európskej komisie zverejnenej 5. mája 2015. Miera rastu 4,2 percenta je odvodená od revidovaných hodnôt na obyvateľa za rok 2014.

Pri posudzovaní umiestnenia krajín v rebríčku je nutné brať do úvahy  výmenný kurz medzi eurom a ďalšími menami, najmä v prípade Švajčiarska a Veľke Británie.

Kúpna sila je ukazovateľom disponibilného príjmu na jedného obyvateľa (vrátane akýchkoľvek štátnych dávok) po odpočítaní daní a príspevkov na charitu. Štúdia GfK Purchasing Power udáva úroveň kúpnej sily na obyvateľa a na rok v eurách ako indexovanú hodnotu. Reflektuje nominálne disponibilné príjmy populácie, čo znamená, že hodnoty nie sú očistnené o infláciu. Štúdia čerpá z údajov zo štatistík o príjmoch a úrovniach zdanení a štátnych dávkach a z predpovedí ekonomických inštitúcií.

Kúpnu silu využívajú spotrebitelia na výdaje súvisiace so stravovaním, bývaním, službami, energiami, súkromným dôchodkovým poistením a platbami poistného, ako aj na ďalšie výdaje, napríklad na dovolenku, dopravu a spotrebné nákupy. Štúdia GfK Purchasing Power Europe každoročne vyčísluje kúpnu silu v 42 krajinách Európy a poskytuje komplexný prehľad  až na úroveň jednotlivých miestnych samospráv a PSČ. Štúdia pre rok 2015, ktorá zahŕňa aj aktualizované dáta o obyvateľoch a domácnostiach, je ihned k dispozícii. V rámci riešenia geomarketingu ponúka spoločnosť GfK tiež príslušné digitálne mapy.

Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou potrebuje presné predpovede týkajúce sa disponibilnej čiastky dostupnej spotrebiteľom na danom trhu. Štúdia GfK Purchasing Power Europe im tieto údaje poskytuje a pomáha im pri plánovaní expanzie, optimalizácii siete pobočiek a controlingu.

Ďalšie informácie
Ďalšie informáce o štúdii GfK Purchasing Power Europe nájdete na stránke http://www.gfk-geomarketing.com/en/market_data.html.

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne poznatky a inofrmácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránky www.gfk.com/sk, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Zodpovednosť podľa tlačového zákona/ V.i.S.d.P.
GfK GeoMarketing GmbH
Public Relations
Cornelia Lichtner
Werner-von-Siemens-Str. 9
Gebäude 6508
76646 Bruchsal; Germany
T+49 7251 9295 270
cornelia.lichtner(at)gfk.com

Download (PDF)