08.09.2015

Internet: fenomén dnešní doby

Praha 8. září – 3 z 5 dospělých tvrdí, že jsou online prakticky denně, 4 z 5 údajně minimálně několikrát do měsíce. Většina dospělé populace se připojuje z domova, více než třetina rovněž v práci nebo ve škole; zároveň neustále narůstá skupina lidí využívající mobilního internetového připojení. Uživatelem internetu je 8 z 10 českých domácností, přičemž z meziročního srovnání vyplývá, že primárním zařízením umožňujícím v domácnosti online připojení se namísto domácího počítače pozvolna stává notebook.

„Internet je fenoménem dnešní doby. Provází nás každý den, a někdy si už ani neumíme náš život bez něj ani představit. Je naším pomocníkem nejenom v práci a doma, ale i na cestách. Dnes nám stačí už jen mobilní telefon a připojeni na internetu můžeme být 24 hodin denně. Díky kvalitnímu pokrytí datovou sítí mobilních operátorů i velké dostupnosti wifi zařízení v restauracích, kavárnách i veřejných místech, není připojení na internet v dnešní době žádnou překážkou ani nákladnou investicí, “ říká Jiří Nosek Sector Leader Financial Services.

Jak často využíváme internet?

Pro většinu české populace ve věku 15-79 let se stal internet nedílnou součástí života. 4 z 5 dospělých jej podle svých slov využívají minimálně několikrát do měsíce, 3 z 5 jsou online denně či téměř denně. Maximální oblibě se internetové prostředí těší v nejmladší věkové skupině (do 19 let věku), kde prakticky každý člen této skupiny využívá internet několikrát týdně či dokonce častěji.

A jak využívají internet lidé nad 70 let?

Se zvyšujícím s a věkem klesá i využívání internetu, ale zajímavostí je, že 1 z 10 lidí ve věku nad 70 let využívá internet téměř denně.

Odkud se připojujeme k síti?

Nejčastější branou do online prostředí je vlastní domácí připojení (79 procent dospělé populace), v práci nebo ve škole má přístup k internetu 36 procent dospělých. Prakticky odkudkoli se díky vlastnictví vhodného mobilního zařízení může připojit 28 procent dospělých, což znamená významný meziroční nárůst oproti poslednímu měření (srovnání 18 procent v roce 2014). Lidé pod 20 let oproti ostatním věkovým skupinám využívají poslední varianty výrazně častěji, téměř 57 procent z nich vstupuje do online prostoru nezávisle na místě, kde se právě nacházejí.

Jak jsme na tom s domácím připojením?

Uživatelem internetového připojení je 8 z 10 českých domácností. Častěji se jedná o domácnosti vícečlenné (min. 3 členové), se středními nebo vyššími příjmy (nad 25 000 Kč netto). Z meziročního srovnání vyplývá, že roli domácího počítače jako primárního zařízení pro přístup k internetu začíná nahrazovat notebook: zatímco v prvním pololetí 2014 vlastnilo domácí počítač 60 procent a notebook 57 procent domácností, v letošním roce notebookem disponuje 62 procent domácností a domácí počítač má pouze 55 procent domácností.

O výzkumu

Všechny uvedené informace pocházejí z omnibusového výzkumu z 1. pololetí 2014 a 1. pololetí 2015 na vzorku 2000 respondentů ve věku od 15 do 79 let formou osobního dotazování.

O společnosti GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s 80letými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

 

 

Download (PDF)