05.09.2019

Iniciativa PRO VÝZKUM startuje

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, jehož zakládajícím členem je i společnost GfK, zahájilo iniciativu PRO VÝZKUM. Jedná se o veřejně prospěšnou aktivitu výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, která si klade za cíl vysvětlovat široké veřejnosti základní principy výzkumu, jeho přínosy pro celou společnost a etické zásady výzkumných aktivit.

Iniciativy se aktivně účastní agentury, které akceptují a naplňují oborové Desatero pro ochranu osobních údajů. Výzkumníci ve všech zapojených agenturách zahajují kampaň, jejímž cílem je podpořit ochotu respondentů odpovídat ve výzkumech prověřených agentur a posílit společenskou důvěru v profesionální výzkumnou činnost.

  • Jedním z cílů kampaně je ukázat, že výzkum je prospěšný a bezpečný. Kampaň vysvětluje, že:
  • cílem výzkumu je objektivně zachytit postoje a názory obyvatelstva.
  • výzkumníci chtějí dobře porozumět tomu, jak jsou různé věci lidmi vnímány. Proto pro svou práci využívají vědecky podložené metody a závazné standardy.

Profesionálové ve výzkumu zdůrazňují rozdíl mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami přímého prodeje, transparentně informují o užití a zacházení s údaji respondentů a získaná data důsledně chrání.

Iniciativa PRO VÝZKUM dále spouští vlastní internetové stránky provyzkum.cz, které na příkladech ukazují přínos výzkumných šetření, vysvětlují respondentům, jak byli do výzkumu vybráni a jak obvykle probíhá výzkumné šetření. Stránky obsahují tipy, jak odlišit skutečný výzkum od podvodných aktivit, které se mimo jiné za výzkum mohou vydávat.