24.03.2016

GfK Slovakia - 25 rokov kvalitného prieskumu trhu na Slovensku

GfK Slovakia - 25 years of quality market research in Slovakia

História GfK / History of GfK

1934 – GfK - profesor Wilhelm Vershofen v Norimbergu zakladá výskumný inštitút nazvaný „Gesellschaft für Konsumforschung („Združenie pre spotrebiteľský výskum“), a tým pokladá základy inštitucionálneho výskumu trhu v Nemecku / In Nuremberg, professor Wilhelm Vershofen establishes the research institute titled “Gesellschaft für Konsumforschung” (Association for consumer research) laying the foundations of institutional market research in Germany

1967 – vznik rakúskeho FESSEL – GfK, Institut für Marktforschung – materskej spoločnosti GfK SK /
In Austria, FESSEL – GfK, Institut für Marktforschung is established, the future parent company
of GfK Slovakia

1991 – vzniká lokálna pobočka GfK Slovensko – ako dcéra rakúskeho FESSEL – GfK / Local branch of GfK, GfK Slovensko comes into existence as a daughter company of the Austrian FESSEL – GfK

1992 – spustenie spotrebiteľského panelu domácností a začiatok kontinuálneho výskumu domácej spotreby rýchloobrátkového tovaru na Slovensku / Launch of consumer household panel and the beginning of continual research into household consumption of FMCG in Slovakia 

1993 – na Slovensku bol založený panel Retail and Technology (dnes Consumer Choices) / Establishing of Slovak Retail and Technology panel (today operating as Consumer Choices)

1996 – začiatok ad-hoc prieskumu na Slovensku / Beginnings of ad-hoc market research in Slovakia

1997 – na  Slovensku boli spustené pravidelné unikátne monitoringy bankového a poistného trhu - prieskumy FMDS a IMDS / FMDS and IMDS, the unique regular monitors of banking and insurance markets are launched in Slovakia for the first time

1999 – GfK má už 37 pobočiek na celom svete / GfK already operates 37 branches across the globe 

2005 – technologický obrat v zbere dát -  spustenie GfK online panelu / Major technological milestone in data collection – the launch of GfK online panel

2005 – zapojenie metódy CAPI / Implementation of the CAPI method

2006 – na Slovensku začína unikátny projekt - GfK Banking ATS / GfK Banking ATS, a unique project, is launched in Slovakia 

2010 – kvalitatívny prieskum rozšírený o neuromarketing / Qualitative research now also includes neuromarketing

2012 – v GfK  SR prichádza v spotrebiteľskom paneli k spusteniu projektu In-Home Scanning, ktorý zahŕňa spoluprácu s 1500 domácnosťami / In-Home Scanning launched in GfK Slovakia’s household panel, comprising tight cooperation with roughly 1500 households

2012 – GfK Slovakia a GfK Czech sa spájajú pod společné vedenie / GfK Slovakia and GfK Czech are merged receiving a single management  

2014 – na slovenskom trhu úspešne implementujeme nové značkové nástroje GfK Echo a Brand Vivo / Successful implementation of GfK Echo and Brand Vivo, the new branded tools

2016 – GfK má už 13 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta / GfK already employs 13 000 staff in over 100 countries around the globe