You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

Bratislava 29.03.2018

GfK Shopping4Butter

Voľnopredajná štúdia založená na analýze reálnych nákupov, vychádzajúca z unikátneho pohľadu kontinuálneho prieskumu Spotrebiteľského panelu v Českej a Slovenskej republike. Štúdia odhaľuje trendy na trhu masla so zameraním sa na jeho špecifické oblasti, pričom pokrýva celý trh od výrobcov až po reťazce.

Štúdia poskytuje informácie zo štyroch kľúčových oblastí:

  • ČO? Determinanty trhu masla
  • KDE? Štruktúra maloobchodného prostredia
  • KTO? Profil kupujúcich masla
  • ZA KOĽKO? Dynamika cien

Viac informácií o voľnopredajnej štúdii nájdete tu.