22.02.2017

GfK Retail Vision 2020

volně prodejná studie / non-exclusive study

Kdo jiný by měl mít lepší a kompetentnější představu o budoucnosti českého obchodu než ti, kteří sev něm na vysokých pozicích pohybují a kteří jej svými rozhodnutími ovlivňují a tuto budoucnost tak pomáhají spoluutvářet?

Pro více informací klikněte zde.

Who else would have a better and more competent idea about the future of the Czech retail trade than those who operate within it in high positions and whose decisions influence and therefore help to create that very future?

For more information click here.