13.04.2016

GfK Regiograph

Geografické Informačné Systémy

RegioGraph je mapový systém (tzv. GIS), ktorý umožňuje vizualizovať dáta v mapách.

Na stahnutie tu.