You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

13.04.2016

GfK Regiograph

Geografické Informačné Systémy

RegioGraph je mapový systém (tzv. GIS), ktorý umožňuje vizualizovať dáta v mapách.

Na stahnutie tu.