You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

23.09.2019

GfK Insight Day se věnoval tomu, jak rozvíjet úspěšné obchodní strategie v období digitálních změn

12. září se uskutečnila konference GfK Insight Day. Program, ve kterém aktivně vystoupili i zástupci MallGroup, Nestlé a IKEA, se věnoval tomu, jak rozvíjet úspěšné obchodní strategie v období digitálních změn, se zaměřením na fenomén omnichannelu.

Tisková zpráva je ke stažení zde .

Postupující digitalizace stále více narušuje zaběhlé procesy a vazby a mění chování zákazníků, obchodníků i značek. Obsah konference GfK Insight Day, která se uskutečnila 12. 9. 2019 se v pražském hotelu Grand Majestic Plaza, byl věnován právě tomu, jak rozvíjet úspěšné obchodní strategie v období digitálních změn, které se prolínají našim spotřebním i nákupním chováním a ovlivňují je.

Keynote speaker konference Igor Matejov, CCO a CMO společnosti Mall Group, zaujal podrobnou analýzou trendů v oblasti retailu a online prostředí. Právě úspěšnost přechodu od multichannelu k omnichannelu je podle něho jednou z největších výzev této dekády v oblasti B2C (a to nejen v retailu).

V expertním diskusním panelu se o své zkušenosti, plány a cíle v oblasti vytěžení potenciálu online prostředí podělily také Marie Doušová z Nestlé a Magdalena Mrázková ze společnosti IKEA.

„Česko je na špičce evropského žebříčku nákupů nepotravinářského zboží online. Současně je ale stále těžší najít hranici mezi světem kamenného a internetového obchodu. Proces nákupního rozhodování se již dnes velmi často integrálně prolíná oběma typy platforem a touchpointů. To potvrzují i dnes prezentované výsledky našich výzkumů. Z dnešních vystoupení bylo zřejmé, že tradiční i online retaileři, a také výrobci, si to uvědomují a omnichannel je pro ně jedním ze zásadních rozvojových témat,“ říká Tomáš Drtina, Managing Director GfK CZ&SK.

Program konference přilákal více než sto účastníků napříč sektory.

Download (PDF)