04.03.2019

GfK FutureBuy -změna zákazníkovy cesty k nákupu/reshaping the path to purchase

Projekt GfK FutureBuy 2018 Vám i Vašim kolegům přiblíží, jak výrazně internet a mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, chytré hodinky/ náramek) mění nákupní cestu zákazníků ke zboží a jak se posouvá význam prodejních kanálů. V rámci projektu GfK FutureBuy 2018 budete moci srovnat nákupní chování českých spotřebitelů s evropským i celosvětovým průměrem (projekt FutureBuy proběhl současně v 35 zemích světa).

Stáhnout nabídkový list

The GfK FutureBuy 2018 project will show you and your colleagues how the Internet and various mobile devices (smartphone, tablet, smart watch/fitness tracker) have been changing customers' shopping journey and how the importance of sales channels has been shifting. As part of the GfK FutureBuy 2018 project, you will be able to compare Czech consumers' buying behaviour with that of both the European and the global average data (the FutureBuy project was carried out simultaneously in 35 countries around the world).

Download the leaflet here.