Amstelveen 19.09.2017

GfK Energie Monitor: slapende consument is allang wakker en klaar om over te stappen

De GfK Energie Monitor laat opnieuw een stijgende lijn zien

De GfK Energie Monitor laat opnieuw een stijgende lijn zien in de switchcijfers, en dit voor het zevende jaar op een rij. GfK brengt sinds 2007 alles in beeld wat te maken heeft met overstappers in de energiemarkt. Sinds die tijd is het percentage overstappers op jaarbasis gestegen van zo een 7% toen tot bijna 17% in 2017. Toch zien we nog altijd een groep van huishoudens die inactief lijken. Zij zijn nog nooit overgestapt. Binnen energieleverend Nederland werden zij in het verleden oneerbiedig weleens ‘slapers’ genoemd. Maar de schijn bedriegt: deze groep slaapt helemaal niet en wordt bovendien steeds alerter. Zagen we in 2010 dat 55% nog nooit was overgestapt, halverwege 2017 is dit percentage geslonken tot 40%. Bovendien worden huishoudens die niet overstappen steeds actiever. Om dit in beeld te brengen heeft GfK in 2014 de GfK Energie Monitor uitgebreid met continu onderzoek onder niet-overstappers. Welke inzichten levert dit op?

Het continue onderzoek onder niet-overstappers laat zien dat er vele wekkers zijn. Maar liefst 39% van alle huishoudens die niet zijn overgestapt gedurende een jaar geeft aan wel benaderd te zijn met een aanbod. En dit percentage is elk jaar gegroeid. Bij de start van de ‘non-switch’ monitor in 2014 was dit percentage 33%. Niet alleen energieleveranciers doen een duit in het zakje. Ook vergelijkingssites, collectieven, tussenpersonen, retailers en andere adviseurs en kanalen laten de wekker afgaan. En als men eenmaal wakker is, dan blijft een steeds groter deel ook actief. Dit zien we bijvoorbeeld aan de groeiende groep frequente overstappers (4 keer of vaker) die gegroeid is van 4% in 2014 tot 9% in 2017.

Al met al reden genoeg om een goed zicht te houden op zowel de huishoudens die overstappen als de huishoudens die niet overgestapt zijn. Juist die laatste groep vormt een voorbode van wat komen gaat. Bovendien biedt de GfK Energie Monitor voor niet-overstappers inzicht in de positie per leverancier en per kanaal. Welke leveranciers hebben meer of minder ‘zekere’ klanten? Welke kanalen leveren hoogwaardige klanten op? Welke propositie spreekt het meeste aan? De GfK Energie Monitor biedt u de antwoorden.

Over het onderzoek
De meting van de GfK Energie Monitor (overstappers en niet-overstappers) bestaat uit vier kwartaalmetingen per jaar onder een totale steekproef van ongeveer 25.000 huishoudens per kwartaal. Dit alles leidt tot een jaarsteekproef van netto ongeveer 3.500 switchende huishoudens. Concreet betekent deze aanpak dat een respondent binnen drie maanden na een switch van energieleverancier kan aangeven dat hij overgestapt is naar een andere leverancier. Vervolgens stellen we de respondent een scala aan additionele verdiepingsvragen over het keuzeproces. Binnen de switchmonitor ligt de focus van het onderzoek dus vooral op switchend huishoudens. De meting van het niet-overstappers deel wordt uitgevoerd met behulp van een verdiepingsvragenlijst die elk kwartaal wordt afgenomen bij netto 2.500 huishoudens die niet zijn overgestapt, wat leidt tot een jaarsteekproef van netto 10.000 huishoudens . 

Ongeveer 6 weken na afloop van elk kwartaal zijn verse cijfers beschikbaar vanuit de GfK Energie Monitor. Meer informatie over de rapportage en benodigde investering kunt u aanvragen via jeroen.barten(at)gfk.com .