You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

Praha 14.11.2017

GfK Česká máma 2017

Volně prodejná studie

České maminky ovlivňují téměř veškeré dění v domácnosti a představují tak hybnou sílu české ekonomiky. V České republice žije 5,4 milionů žen, což představuje 51 % populace a 1,9 milionů dětí ve věku 0-18 let.

Klienti se pravidelně zajímají o to, jaká je charakteristika české mámy (segmentace), jaká je role maminek v naší společnosti, jak se tato role dynamicky proměňuje, a to v souvislosti se změnami na pracovním trhu, s pozdějším nástupem mateřství, s prodlužujícím se věkem dožití a i související nutností pečovat o staré rodiče.

Česká máma je maminka a zároveň žena, která si je stále více vědoma sama sebe, která pečuje nejeno rodinu, ale také sama o sebe. Žena, která má určité vzory / inspirace, aspirace do budoucna, typický životní styl, hodnoty a postoje, se kterými Vás rádi seznámíme.

Ve studii Česká máma jsme se proto zaměřili na témata, která vám pomohou pochopit tuto zajímavouskupinu zákazníků a rozkrýt jejich chování v různých oblastech.

Více informací naleznete zde.