Praha 14.11.2017

GfK Česká máma 2017

Volně prodejná studie

České maminky ovlivňují téměř veškeré dění v domácnosti a představují tak hybnou sílu české ekonomiky. V České republice žije 5,4 milionů žen, což představuje 51 % populace a 1,9 milionů dětí ve věku 0-18 let.

Klienti se pravidelně zajímají o to, jaká je charakteristika české mámy (segmentace), jaká je role maminek v naší společnosti, jak se tato role dynamicky proměňuje, a to v souvislosti se změnami na pracovním trhu, s pozdějším nástupem mateřství, s prodlužujícím se věkem dožití a i související nutností pečovat o staré rodiče.

Česká máma je maminka a zároveň žena, která si je stále více vědoma sama sebe, která pečuje nejeno rodinu, ale také sama o sebe. Žena, která má určité vzory / inspirace, aspirace do budoucna, typický životní styl, hodnoty a postoje, se kterými Vás rádi seznámíme.

Ve studii Česká máma jsme se proto zaměřili na témata, která vám pomohou pochopit tuto zajímavouskupinu zákazníků a rozkrýt jejich chování v různých oblastech.

Více informací naleznete zde.