31.01.2017

Facebook, Youtube, Instagram... Koľko Slovákov je na sociálnych sieťach?

Sociálne siete sa za tých niekoľko rokov, čo sa objavili medzi nami, stali obrovským fenoménom, ktorý zasiahol a postupne výrazne ovplyvňuje celú spoločnosť. A to aj na Slovensku.  Pritom nejde len o „mladých“ alebo len o technicky vyspelú „strednú triedu“.  Na Slovensku využíva nejakú sociálnu sieť  aspoň raz za mesiac sedem z desiatich dospelých.  Využívanie sociálnych sietí je tak jedným z najčastejších činností vôbec, ktoré Slováci na internete vykonávajú.

Sociálne siete majú vo väčšej obľube ženy ako muži. Už dávno však neplatí, že na sociálnych sieťach sú len mladí ľudia, je bežné,  že zosieťovaní sú ľudia nad 50 rokov a dokonca aj dôchodcovia (36% dôchodcov deklaruje, že využíva sociálne siete aspoň raz mesačne).

Slovenským sociálnym sieťam kraľuje Facebook

Asi je každému úplne zrejmé, že najvyužívanejšou sociálnou sieťou u nás (ale aj globálne) je Facebook. Aspoň raz do mesiaca Facebook využíva až 68%  obyvateľov Slovenska. Denné využívanie je na úrovni 45%.  Samozrejme platí, že Facebook je populárnejší viac u mladých ľudí a s postupne narastajúcim vekom jeho vyžívanie klesá. Na druhej strane môžeme jasne konštatovať, že Facebook je veľmi univerzálna sociálna sieť. Je využívaná rôznymi sociálnymi skupinami veľmi podobne. Facebook používajú prakticky rovnako často ľudia v mestách aj na dedinách, bez ohľadu na región (v Bratislave je však využívanie o niečo intenzívnejšie). Muži majú radi Facebook  len o niečo menej ako ženy. Môžeme povedať, že Facebook je na Slovensku najrozšírenejšie médium vôbec. Veď posledné parlamentné voľby na Slovensku dokázali silu Facebooku jasne aj najväčším pochybovačom.

Fenomén YouTube

Podobne ako Facebook, veľmi univerzálnym využívaním sa môže pochváliť aj YouTube. YouTube (patriaci do portfólia Googlu) je však trochu špecifickou sociálnou sieťou. Dá sa totiž veľmi slušne využívať aj bez vytvorenia si vlastného účtu a bez využitia  „sociálneho“ rozmeru.  YouTube mesačnej využíva 63%  Slovákov, aspoň raz denne 21% obyvateľstva. YouTube majú radi „všetci“ a „všetci“ ho aj využívajú (ako všetko spojené s internetom, mladší ľudia YouTube využívajú intenzívnejšie – ale YouTube je penetrovaný veľmi hlboko do každej demografickej cieľovej skupiny).

YouTube je fenoménom videobsahu na Slovensku, v niektorých cieľových skupinách (hlavne mladí ľudia) je YouTube  najsledovanejším poskytovateľom videoobsahu vo všeobecnosti a predbehol tak všetky televízie.

Fenomenálny úspech YouTubu (a Gmailu) sa však Googlu nepodarilo pretaviť do rozbehnutia svojej sociálnej siete  Googlu+ .  Jeho využívanie na Slovensku je marginálne.

Globálny Twitter na Slovensku nečviriká

Twitter je zaujímavý prípad. Kým vo svete je využívaný veľmi intenzívne (približne štvrtina americkej populácie má konto na Twitteri a tweety nového amerického prezidenta rieši celý svet prakticky každý deň) – na Slovensku sa Twitter až tak neuchytil.  Aspoň raz za mesiac ho využíva 12%, na dennej báze však len necelé 3%. Twitter je  tak využívaný veľmi pasívne a jeho vplyv na Slovensku je tak skôr okrajový. Jeho užívateľmi je však zaujímavá cieľová skupina, sú to skôr lepšie situovaní ľudia v mladšom strednom veku s vyšším príjmom a vyšším sociálnym postavením. Môžeme ich definovať ako opinion lídrov.

Pokec stále žije

Kedysi najobľúbenejšia sociálna sieť na Slovensku Pokec sa stále nevzdáva. Hoci doby jej najväčšej slávy sú pravdepodobne už históriou, Pokec stále na mesačnej báze používa 29% slovenskej populácie.  Denne  sa na Pokec prihlási necelých 9% populácie. Najčastejšie ho využívajú ľudia vo veku 20-30 rokov, občas aj o niečo starší. Ide viac o ľudí z menších sídiel a z menej rozvinutých častí Slovenska. Pokec však rozhodne stále žije a nevzdáva sa...

Sociálne siete pre teenagerov a mladých ľudí

Ďalší z facebookovskej rodiny – nevlastný mladší brat Facebooku -  Instagram,  už (alebo zatiaľ) nedosahuje masové pokrytie. Je to sociálna sieť využívaná hlavne mladými ľuďmi z veľkých miest. Mesačne ho využíva šestina populácie Slovenska, denne necelých 6 %. Instagram je doménou mladých ľudí (do cca 30 rokov), ľudia nad 40 rokov sú na Instagrame skôr raritou.

Mladým ľuďom je určená sociálna sieť Snapchat. Snapchat mal raketový nástup hlavne v najmladšej cieľovke, ale posilnením pozície Instagramu  sa jeho rast spomalil. Snapchat využíva mesačne 6% Slovákov, na dennej báze už len necelé 2%.  Užívatelia Snapchatu sú prakticky výhradne ľudia do 25 rokov a je tak „najmladšou“ sociálnou sieťou (z hľadiska priemerného veku užívateľov).

Graf: Využívanie sociálnych sietí na Slovensku (Báza: celá populácia Slovenska).

Všetky údaje použité v tomto článku sú získané z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti GfK Slovakia realizovaného v máji 2016 na vzorke 1 199 respondentov na obyvateľoch Slovenska starších ako 15 rokov. Užívatelia jednotlivých sociálnych sietí mladší ako 15 rokov tak neboli braní do úvahy.