18.10.2016

Automobilist vaak oververzekerd voor pechhulp

Veel Nederlandse automobilisten zijn oververzekerd voor pechhulp, zo blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Allsecur. Volgens het onderzoek heeft maar liefst 74% van alle automobilisten een pechhulpabonnement. Eénderde (35%) van deze automobilisten is via twee of meerdere diensten verzekerd voor pechhulp.

Consumenten vaak onbewust oververzekerd tegen pechhulp
Van alle automobilisten met een vorm van pechhulpabonnement, heeft 67% een abonnement of lidmaatschap bij een van de drie grootste aanbieders van pechhulp. Daarnaast heeft 43% pechhulp via de autodealer, 22% heeft pechhulp afgesloten bij de autoverzekering en nog eens 13% via de reisverzekering.

Ron Adams, Brand Manager van Allsecur stelt: “We zien dat veel consumenten niet weten hoe zij verzekerd zijn voor pechhulp. Ze sluiten bijvoorbeeld een pechhulpabonnement af voor een vakantie via hun reisverzekering, maar vergeten deze stop te zetten. Of sluiten bij de aanschaf van een nieuwe auto ook direct hulpverlening via de dealer af, terwijl ze ook zijn verzekerd via een pechhulpabonnement.”

Besparen op pechhulp
Adams vervolgt: “Uit het onderzoek van GfK en onze eigen cijfers blijkt ook dat de Nederlandse automobilist gemiddeld slechts een keer in de vijf jaar pech heeft. 23% heeft zelfs nog nooit pech gehad. Er valt voor de automobilisten nog veel te besparen op pechhulp. Wij adviseren automobilisten om kritisch te kijken naar hoe vaak zij nu echt pech verwachten en welke pechhulpdienst daar het beste bij past. Voor veel automobilisten is het nieuwe pechhulp on demand ook een goede optie. Dan betaal je alleen als je pech hebt, zonder abonnement.”

-----------------------------

Over het onderzoek
GfK heeft in opdracht van Allsecur onderzoek gedaan naar autopech en het gebruik van pechhulp-diensten in Nederland. Het onderzoeksbureau heeft in totaal 1453 respondenten ondervraagd naar hun ervaringen met en kennis van pechhulp. De respondenten bestaan uit autobezitters vanaf 18 jaar in Nederland. Het onderzoek vond plaats in juli 2016.