Hungary 17.11.2022

FMCG kereskedelmi körkép - 2022

Az elmúlt két év viharai jelentősen átrendezték a magyar kiskereskedelmi piacot. Pontosan ezért különösen fontos megérteni az FMCG termékek piacán megjelent új vagy átalakult vásárlási szokások mögött megbújó okokat. A GfK tanulmányának célja az FMCG kiskereskedelem átfogó megismertetése, valamint hasznos információk biztosítása a kereskedők és gyártók számára, melyek lehetővé teszik a felmerülő problémák kezelését és a kiaknázatlan lehetőségek felismerését.

  • Mik a legfontosabb szempontok az üzletek kiválasztásakor?
  • Mennyire elégedettek a fogyasztók a kiskereskedelmi láncokkal?
  • Mely kereskedők kerültek ki győztesen a vásárlókért vívott harcból?

A #ShopperGfK többek között ezekre a kérdésekre válaszol.

Milyen konkrét témákat érint a #ShopperGfK?

Piaci környezet: Egy vállalat sem független a piaci környezettől melyben működik. Éppen ezért a tanulmány kitér a releváns makrogazdasági mutatókra, mint GDP, infláció, munkanélküliség és a reálbérek változása, továbbá betekintést nyújt a kiskereskedelmi forgalom és a háztartások fogyasztásának változásába, illetve foglalkozik a háztartások érzékelt anyagi és egzisztenciális helyzetével.

Kereskedelmi láncok: A kutatás bemutatja a TOP10 kereskedelmi lánc fejlődését és ennél tovább lépve: megvizsgálja a forgalomváltozás mögött meghúzódó drivereket. Adatokat szolgáltat továbbá a vásárlás gyakoriságáról, a költés mértékéről, valamint a promóciók és kereskedelmi márkák részesedéséről.

Online vásárlás: Mivel az online vásárlás egyre inkább terjed Magyarországon is, elengedhetetlen ennek megfelelő elemzése. A tanulmány átfogó képet ad a hazai piacról, de egy nemzetközi áttekintést is nyújt. Elsősorban olyan mutatókra fókuszál, mint a penetráció, a forgalom, a vásárlási gyakoriság, a részesedés  (kategóriacsoportokra lebontva is) valamint a shopping missions. 

Vásárlási szokások: A vásárlási szokások jellemzése során a #ShopperGfK nemcsak a szokásos mutatókról (FMCG forgalom, vásárlási gyakoriság, költés) számol be, hanem betekintést nyújt a kategóriacsoportok illetve az egyes láncok részesedésébe, valamint feltérképezi a vásárlók attitűdjeit és szokásait is.

Üzletek értékelése: Az üzletek értékelése során a kereskedők és gyártók elsősorban arról kaphatnak tájékoztatást, hogy mik az üzletválasztás elsődleges szempontjai, valamint hogy mennyire elégedettek a vásárlók az egyes láncokkal. A tanulmány azonosítja az elégedettség drivereit, kockázati tényezőit, gátjait és fejlesztési lehetőségeit az egyes üzletláncokon belül.

Szórólapok és promóciók: A szórólapok és promóciók számottevő kiadásokat jelenthetnek egy vállalat életében, főleg, ha nincsenek jól megtervezve vagy kihasználva. Ennek eldöntésében segít a #ShopperGfK, ami információt ad a szórólapok eléréséről és befolyásoló erejéről, illetve a promóciótípusok megítéléséről és motivációs erejéről.

A tanulmányról

A #ShopperGfK tanulmány egy single-source study (egy forrásból származó kutatás), mely lehetővé teszi, hogy egyidejűleg vizsgáljuk a vásárlási tapasztalatokat a valós vásárlási adatokkal. Ez a multikliens kutatás a 4000 fős GfK Háztartáspanel elemzésén alapul, kiegészítve egy 3600 fős ad-hoc megkérdezéssel.

Bővebb információért kérjük keresse Földvári Andreát. (andrea.foldvari@gfk.com)