Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Technology|Market Opportunities and Innovation|Trends and Forecasting|Connected Consumer|Global Consumer Values|Slovakia|Slovak

Viac ako 40 percent ľudí chce „byť stále zastihnuteľných“, pričom na prvom mieste je Rusko, za ním nasleduje Čína a Turecko

29.06.2016

Bratislava, 29. júna 2016 – V medzinárodnom meradle platí, že 42 percent ľudí pripojených k internetu úplne súhlasí1 so stanoviskom "Je pre mňa veľmi dôležité, aby som bol/a kdekoľvek a kedykoľvek zastihnuteľný“ – a iba 11 percent  úplne nesúhlasí. 1
Na druhej strane sú štyri krajiny – Nemecko, Švédsko, Kanada a Holandsko, ktoré idú proti tomuto trendu, pretože zákazníkov, ktorí úplne nesúhlasia, je viac ako tých, ktorí úplne súhlasia.

Podľa prieskumu GfK zahŕňajúceho 22 krajín je v Rusku a Číne najviac ľudí online, ktorí úplne súhlasia s tým, že je pre nich dôležité byť kdekoľvek a kedykoľvek k zastihnutiu – v každej z nich je to 56 percent. Po nich nasleduje Turecko s 53 percentami. Sú to jediné tri krajiny z tohto prieskumu, kde s týmto postojom úplne súhlasí viac ako polovica všetkých zákazníkov online. Ešte sa k nim približuje Mexiko s 50 percentami, ale potom nasleduje veľká medzera, po ktorej nasleduje ďalšia krajina s vysokým percentom takto zmýšľajúcich ľudí – Poľsko, kde je to 41 percent.

Proti tomuto trendu smeruje Nemecko, Švédsko, Kanada a Holandsko. Toto sú jediné krajiny z daného prieskumu, v ktorých je počet tých, ktorí úplne nesúhlasia s predstavou, že je dôležité byť stále zastihnuteľný.

V Nemecku s týmto postojom úplne nesúhlasí viac ako tretina (34 percent) dopytovaných proti 16 percentám, ktorí celkom súhlasia. Po ňom nasleduje Švédsko s 28 percentami oproti 22 percentám, Kanada s 24 percentami oproti 23 percentám a Holandsko s 23 percentami oproti 22 percentám.

Takmer polovica ľudí vo veku 30-39 rokov vyhlasuje, že je dôležité byť „stále zastihnuteľný“

Pokiaľ ide o rôzne vekové skupiny, ľudia medzi tridsiatkou a a štyridsiatkou majú najväčší sklon k tomu byť neustále k zastihnutiu – skoro polovica (47 percent) rozhodne súhlasí s tým, že je to dôležité. Potom nasleduje skupina 20+ so 45 percentami a za nimi – násťroční (15 -19 rokov) so 43 percentami. Veková skupina nad 40 rokov je v tesnom závese  so 42 percentami. Ale u ľudí nad 50 rokov potreba byť stále zastihnuteľný klesá, vo vekovej skupine 50-60 rokov je to jedna tretina (33 percent) a medzi ľuďmi nad 60 rokov je to iba 29 percent.

Potreba „byť stále zastihnuteľný“ je o niečo vyššia u žien

Ak sa pozrieme na rozdiely medzi pohlaviami, u žien je o niečo pravdepodobnejšie než u mužov, že budú považovať možnosť „byť stále kdekoľvek zastihnuteľný“ za dôležitú (43 percent žien oproti 40 percentám mužov). Pokiaľ ide o tých, ktorí úplne nesúhlasia, je rozdiel ešte menší – je to 10 percent  žien a 11 percent mužov.

Kompletné výsledky týkajúce sa  všetkých krajín je možné si stiahnuť na adrese www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

Poznámky pod čarou

1 Top 2 Boxes (prvé dva riadky 7 stupňovej škály) a Bottom 2 Boxes (posledné dva riadky 7 stupňovej škály), kde "1" znamená "vôbec nesúhlasím" a "7" znamená "úplne súhlasím ".

Prieskum

Ľudia boli v prieskume dopytovaní nasledovne:  „Tu je niekoľko všeobecných výrokov týkajúcich sa postoja k technológii a potrebe informácií. U každého výroku týkajúceho sa výroku, prosím, zvoľte číslo od 1 do 7, kde 1 znamená, že nesúhlasíte vôbec a 7 znamená, že úplne súhlasíte: Je pre mňa dôležité byť kdekoľvek a kedykoľvek zastihnuteľný. GfK uskutočnila v 22 krajinách online prieskum medzi viac ako 27 000 spotrebiteľmi vo veku viac ako 15 rokov.  Zber dát bol dokončený v júni 2015.  Dáta sú vážené tak, aby na každom trhu odrážali demografické zloženie online populácie vo veku 15+. Do prieskumu boli zahrnuté nasledujúce krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Čína, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia a USA.

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 13 000 expertov s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať „big data” na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Zodpovednosť podľa tlačovej legislatívy:

GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
T. +49 911 395 4440
press@gfk.com

Stiahnuť (PDF)

General