Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Technology|Slovakia|Slovak

Celosvetový predaj smartfónov dosiahol v 1. štvrťroku nový rekord vďaka stabilne rastúcej technológii 4G

01.06.2015

  • V prvom štvrťroku 2015 stúpla hodnota predaje smartfónov v medziročnom porovnaní o 8 percent. Rast je aj naďalej ťahaný zásluhou prístrojov s väčším displejom (5 palcov a viac)
  • Dopyt po smartfónoch narástol medziročne o 7 percent na 310 miliónov kusov, avšak spomalenie dopytu v Číne a vo vyspelých ázijských krajináchh rast de facto spomalil - vo 4. štvrťroku 2014 bol v medziročnom porovnaní 19 percent
  • Technológia 4G rýchlo zvyšuje svoj podiel a prvýkrát predstavuje viac ako 50 percent celosvetového trhu mobilných telefónov. GfK predpovedá, že v Číne sa bude technológia 4G v druhej polovici 2015 stabilne rozširovať a stane sa hnacou silou postupného rastu dopytu

Norimberk, 1. júna 2015 - V prvom štvrťroku 2015 sa celosvetový dopyt po smartfónoch zvýšil v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o 7 percent. Predalo se 310 miliónov kusov, pričom oproti štvrtému štvrťroku 2014 sa rast znížil - teda činil 19 percent. Toto spomalenie bolo spôsobené medziročným poklesom dopytu po smartfónoch v Číne (o 14 percent) a vo vyspelých ázijských krajinách (o 5 percent).

Hodnota predaja smartfónov v západnej Európe sa v 1. štvrťroku 2015 poprvýkrát medziročne znížila v dôsledku situácie v Španielsku a Fracúzsku. Keďže sa blíži moment, keď bude trh smartfónov nasýtený, obe krajiny zrejme tento rok zaznamenajú v porovnaní s rokom 2014 spomalenie rastu ich predaja.

V strednej Európe mala na predaj významný vplyv makroekonomická situácia v Rusku. V dôsledku toho GfK predpovedá, že v roku 2015 narastie dopyt v tomto regióne poprvýkrát od roku 2010 pomalšie než v západnej Európe.

Kevin Walsh, riaditeľ odboru trendov a predpovedí GfK poznamenáva: "Oslabenie v Číne nastalo v dôsledku významného spomalenia dopytu po 3G technológiách, ktoré neboli vykompenzované rastom technológie 4G. Podľa našej predpovede sa Čína vráti k rastu v druhej polovici roku 2015 práve vďaka stabilne sa rozširujúcej technológii 4G. V rozvinutých ázijských krajinách išlo o pokles spôsobený striktným porovnaním s 1. štvrťrokom 2014, keď došlo k významnému zvýšeniu dopytu v Japonsku, ktoré od apríla 2014 zaviedlo vyššiu sazbu DPH. Pre rok 2015 predpovedáme, že vo vyspelých krajinách Ázie vzrastie dopyt v medziročnom porovnaní o 3 percentá hlavne vďaka Japonsku a Južnej Kórei, kde sa v roku 2015 očakáva návrat k rastu".

Stabilný rast technológie 4G

V 1. štvrťroku 2015 počet predaných 4G prístrojov poprvýkrát prekročil 50 percent celosvetového dopytu po smartfónoch. Čína zaznamenala najväčšie zvýšenie podielu 4G technológie za štvrťrok - o 16 percentuálnych bodov na 73 percent z 57 percent v predchádzajúcom štvrťroku. Rast bol podporený cenovou eróziou 4G smartfónov. GfK predpovedá, že celosvetovo sa bude podiel 4G technológie v roku 2015 aj naďalej zvyšovať a vo 4. kvartále 2015 dosiahne 59 percent.

Očakáva sa, že v Indii a Indonézii porastie dopyt po smartfónoch rovnako vďaka rozširujúcej sa sieti 4G. V 1. štvrťroku 2015 bol podiel 4G podstatne nižší ako celosvetový priemer, a to 4 percentá v Indii a 7 percent v Indonézii. Podľa predpovede GfK dosiahne v roku 2015 podiel smartfónov s technológiou 4G v Indii 7 percent a v Indonézii 10 percent.

Smartfóny s veľkým displejom

V 1. štvrťroku 2015 sme boli svedkami pokračujúceho prechodu na telefóny s väčším displejom (5 palcov a viac) - predaj 166 miliónov kusov predstavuje 47 percent celosvetového trhu smartfónov oproti 32 percentám v 1. štvrťroku 2014. Podiel telefónov s veľkým displejom dosiahol v Severnej Amerike v 1. kvartále 70 percent oproti 59 percentám v rovnakom období minulého roka, pričom išlo predovšetkým o dopyt po špičkových modeloch. V Číne, kde je tento trend obzvlášť výrazný, narástol podiel z 32 percent v 1. štvrťroku 2014 na 57 percent v rovnakom období 2015. Dopyt však bol ťahaný lacnejšími modelmi s veľkým displejom, ktoré tento trh doslova zaplavili. GfK predpovedá, že prechod na prístroje s veľkým displejom bude v roku 2015 pokračovať, pričom celosvetový dopyt po telefónoch s veľkým displejom sa medziročne zvýši o 30 percent a dosiahne v tomto roku 69 percent z celkového dopytu po smartfónoch.

Dynamika cenového pásma v roku 2015

Podiel lacnejších smartfónov, ktorých cena sa pohybuje od 20 do 50 USD sa zvýšil na 56 percent v porovnaní s 52 percentami v 1. štvrťroku 2014 na úkor špičkových modelov (500 USD+), zatiaľ čo podiel stredne drahých prístrojov (250 - 500 USD) zostal prakticky rovnaký. Podľa predpovede GfK podiel lacných smartfónov v roku 2015 naďalej poraste aj vďaka pokračujúcej cenovej erózii na rozvíjajúcich sa trhoch.

Výhľad pre rok 2015

Walsh ďalej hovorí: "Podľa predpovede GfK vzrástol v roku 2015 dopyt po smartfónoch medziročne o 10 percent, čo znamená spomalenie voči minulému roku, keď rast dosiahol 23 percent. Rozvíjajúce sa trhy v Ázii porastú podľa našej predpovede najrýchlejšie predovšetkým zásluhou Indie a Indonézie, kde doterajšie malé rozšírenie smartfónov ponecháva obrovské príležitosti pre rast.

Poznámka pro editorov

Predpovede GfK sa týkajú konečných spotrebiteľov, ktorí produkty nakupujú, nie produkcie vyexpedovanej výrobcami. Veľkosť trhu je určovaná na základe sledovania predajných miest (POS) vo viac ako 90 krajinách, pričom každý týždeň a každý mesiac sa robí aktualizácia. Pre Spojené štáty GfK využíva pri zostavovaní prognóz vlastné tržné modelovanie a spotrebiteľský prieskum. Hodnoty vychádzajú z nedotovaných maloobchodných cien a dáta sú predkladané každý štvrťrok. Ďalšie údaje budú k dispozícii v auguste 2015.

GfK robí všetko pre to, aby dáta získávané od výskumných panelov čo najpresnejšie odrážali situáciu na spotrebiteľskom trhu. Ak sa zmení počet účastníkov nášho panelu, GfK opraví historické dáta tak, aby čo najlepšie vystihovala situáciu na danom trhu. Napr. ak je do prieskumu zaradený nový maloobchodník, pripočítanie jeho minulých tržieb môže viesť k drobnej zmene aktuálnych dát.

Zoznam krajín použitých v tejto tlačovej správe:


Vyspelé krajiny APAC
 
Rozvíjajúce sa trhy
APAC
Austrália   India
Hong Kong   Indonézia
Japonsko   Kambodža
Nový Zéland   Malajzia
Singapúr   Filipíny
Južná Kórea   Thajsko
Tchaj-wan   Vietnam

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne poznatky a informácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Viac informácií je k dispozícii na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Responsible under press legislation:
GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg, Germany
press@gfk.com

Stiahnuť (PDF)

General