Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Novinka

Utekajú mladí z Facebooku?

18.11.2016

Blog Rastislava Kočana

Máločo znepokojuje online marketérov viac ako obava (môžeme to nazvať faktom alebo skôr mýtom?), že najmladšia generácia Slovákov odchádza z Facebooku.

Veď Facebook funguje marketingovo takmer dokonalo. Dajú sa tam nájsť všetky dôležité cieľové skupiny a ľudia o sebe na sieti prezradia takmer všetko, po čom marketér túži. A Facebook za rozumné peniaze umožňuje osloviť každého…

Aké je ale skutočné využívanie Facebooku tínedžermi na Slovensku?

Podľa nášho reprezentatívneho prieskumu (GfK, máj  2016), zo všetkých mladých ľudí patriacich do Generácie Z (narodení po roku 1995) Facebook využíva na dennej báze ohromujúcich 89 %. Mimo Facebooku je teda denne približne len každý desiaty mladý človek.

V porovnaní s celou populáciou je to výrazne nadpriemerný podiel. Z Generácie Y (narodení 1980 - 2011) sa do Facebooku denne  prihlási len 67 percent. Z ešte staršej Generácie X (narodení 1966-1979) využíva Facebook na dennej báze približne polovica z nich (53%).

Graf 1: Používanie sociálnych sietí na dennej báze

Evidentne sa tak únik mladých z Facebooku nekoná. Na druhej strane, faktom je, že mladí ľudia sú oveľa otvorenejší k experimentovaniu s rôznymi sociálnymi sieťami. Mladí z Generácie Z častejšie využívajú nielen Facebook, ale aj ďalšie siete: YouTube, Instagram, Pokec (áno, Pokec stále žije) alebo Snapchat.  

Celkovo Generácia Z používa v priemere až 5,2 rôznych sociálnych sietí. Generácia Y ich vyžíva v priemere 4,1 a Generácia X len 2,8.

Graf 2: Priemerný počet používaných sietí podľa generácií

Logicky tak tínedžeri z najmladšej generácie svoju "online" pozornosť delia medzi viacero sietí a na Facebooku tak priemerne trávia menej času ako staršie generácie.

Slnko Facebooku ešte ani zďaleka nezapadá, ale na obzore sú ďalšie  hviezdy, ktoré čakajú na svoju príležitosť. Mladí ľudia sú otvorení a lojalita nie je ich silná stránka.

Graf 1: Používanie sociálnych sietí na dennej báze

Graf 2: Priemerný počet používaných sietí podľa generácií

Kontakt
General