24.04.2017

Türkiye’deki şirketler ne kadar dayanıklı ve esnek?

GfK ve Kutlay Danışmanlık iş birliği ile Türkiye’de firmaların zorlu değişimlere ne kadar yatkın ve değişim sürecinde ne kadar esnek olduğunu saptamak amacıyla “resilience” (dayanıklılık ve esneklik; yılmazlık) temalı yeni bir araştırma modeli geliştirildi. Bu araştırmada çalışanlara, değişimi yönetmek, rekabetçilik, müşteri odaklılık, şirket kültürü, liderlik anlayışı, etik ve kredibilite başlıklarında firmalarıyla ilgili sorular soruldu. Araştırma Nisan ve Ağustos 2016’da Türkiye’de toplam 452 beyaz yaka çalışanla online olarak gerçekleştirildi. Toplanan verilerden özel analizlerle şirketlerin “Resilience” skorları hesaplandı.

Türkiye’deki şirketlerin ortalama resilience skoru 66 olarak hesaplandı. Bu sonuçtan hareketle Türkiye’de şirketlerin dayanıklılık ve esneklik seviyelerinin ortalama, yani iyileştirmeye açık olduğunu söylemek mümkün.

 “Resilience” skorlarını detaylandırdığımızda 1-49 çalışanı olan şirketlerin, tamamen yerli olan şirketlerin ve 11-25 yıldır faaliyet gösteren şirketlerin diğer şirketlere göre daha dayanıklı ve esnek olduğu görülüyor.Kriz olduğunda, yaşça daha genç şirketlerin dinamik, hızlı ve pro-aktif olmak ve cesur kararlar almak konusunda daha başarılı olduğunu görüyoruz. En çok 11-25 yaş aralığındaki şirketler (%71)  “Dinamik bir yapıyız. Hızla planlar, hızla aksiyon alırız.” ifadesine katılırken, bu ifadeye katılım oranı 25 yıldan daha fazladır faaliyet gösteren şirketlerde %57.

“Başarısızlığı gerçekçi bir iyimserlikle yorumlar, hemen bir sonraki adımları planlarız.” ifadesine katılanların oranı 11-25 yıldır (%59) faaliyet gösteren şirketler arasında diğerlerine göre daha fazla. 

Şirketlerin ortaklık yapılarına göre resilience skorlarına baktığımızda tamamen yerli şirketlerin biraz daha yüksek skora sahip olduğu görülüyor.“Dinamik bir yapıyız. Hızla planlar, hızla aksiyon alırız.” ifadesine katılım düzeyinin tamamen yerli şirketlerde (%68) daha yüksek olduğu görülürken, en düşük katılım düzeyi tamamen yabancı şirketlerde (%53) görülüyor. “Esneğiz. Duruma göre spontane karar ve aksiyon alabiliriz” diyenlerin oranı da tamamen yerli şirketlerde daha yüksek.

GfK ve Kutlay Danışmanlık, firmaların belirlenen paydaşları nezdinde (çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, medya vb) değişimi yönetmek, rekabetçilik, müşteri odaklılık, şirket kültürü, liderlik anlayışı, etik ve kredibilite ana boyutlarında performanslarını ölçerek geliştirilebilir alanlar konusunda bu firmalara danışmanlık hizmeti sunuyorlar. 

Download (PDF)Latest Press Releases

View all Press