04.04.2017

Türkiye'de ve dünyada akıllı telefon pazarları

 

GfK Perakende Paneli ölçümüne göre Türkiye akıllı telefon pazarında 2016’da 12.5 milyon adet ile 2015’in üstünde bir satış elde etmişti. Yılın ilk 2 ayında ise satışlar yavaşlamış durumda.

GfK’nın tahminlerine göre, 2016’da dünyada 1.4 milyar olan satış adedinin 2017'de %3 büyüme ile 1.44 milyar adet olması bekleniyor.

2016’ya Bakış

Akıllı telefonlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halen en popüler teknoloji ürünlerinden biri. Yeni çıkan ürünler tüm dünyada geniş yankı buluyor. Düzenlenen fuarlar geniş katılımcı kitlelerine ulaşıyor. Bununla beraber akıllı telefon pazarları büyümeye devam ediyor. Fakat büyüme artık geçmiş yıllara göre azalan bir ivmeye sahip.

GfK Perakende Paneli ölçümüne göre Türkiye 2016’yı adetsel olarak geçen senelere oranla azalan bir büyümeyle kapatmıştı. Takip edilen kanallarda 2016’da yaklaşık %4 yıllık büyümeyle 12.5 milyon adet telefon satışı gerçekleşti. Fakat özellikle yılın ikinci yarısında pazar 2015’e göre daralarak ilerledi, yıllık büyümeyi aşağı çekti.

 2016 Akıllı Telefon Pazarındaki Gelişmeler

2016 yılında mobil pazar için önemli bir gelişme Nisan ayındaki 4.5G lansmanıydı. Data aktarım hızları gelişse de satışlara etkisi çok büyük olmadı, çünkü lansman öncesinde de satılan telefonların zaten büyük bir kısmı 4.5G uyumluydu. 2016’da satılan telefonların %94’ü 4.5G uyumluydu.

Avrupa pazarlarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin farklılaştığı alanlardan biri ekran boyutları oldu. Türkiye’de 2016’da satılan telefonların %47’si 5 inçten büyüktü (5inç hariç). Bu segmentin payı geçen sene ise %36’ydı, 10 puanlık bir artış yaşandı. Bu oran 2016’da Batı Avrupa’da yaklaşık %31.Telefon depolama kapasitelerinde de artış gözlemleniyor. Türkiye’de 2016’da satılan telefonların %76’sı 16GB’tan büyük kapasiteye sahip. Bu segment de geçen seneye göre 10 puan artış gösterdi. Türkiye’de 2016’da ortalama kapasite 19GB olurken, Batı Avrupa’da bu ortalama 24GB oldu.

2016’da Global Pazarlar

GfK tahminlerine göre dünyada akıllı telefon satışları 2016’da 2015’e göre %6.6 büyüyerek 1.4 milyar adet olarak gerçekleşti. Bu satışların %28’i gelişmiş ülkelerden geldi. Gelişmiş ülkelerdeki akıllı telefon pazarlarında ise büyüme ya yavaşlamış durumda ya da eksiye geçti. Bu yavaşlamanın başlıca sebeplerinden biri, giderek artan akıllı telefon sahiplik oranı oldu. Gelişmiş bölgelerde akıllı telefon pazarı doygunluk seviyelerine önceki senelerde çoktan ulaşmıştı. Dolayısıyla 2016’da 2015’e göre gelişmiş bölgelerde yani Batı Avrupa’da -%3 daralma, Gelişmiş Asya’da %1 büyüme görüldü, Kuzey Amerika’da ise pazar aynı kaldı.Türkiye gibi ürün sahiplik oranı halen düşük olan, pazarları doygunluğa ulaşmamış gelişmekte olan ülkelerde ise 2016’da genel olarak büyüme yaşandı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Afrika bölgesi %5 büyürken, Orta ve Doğu Avrupa %10, Gelişmekte Olan Asya %6 büyüdü. Latin Amerika ise bu trendin dışında kalarak -%1 küçülme gösterdi. Fakat yıl toplamı ekside olsa da, Brezilya’da düzelmeye başlayan ekonomik atmosfer ile beraber son çeyrekte artış oldu. Son olarak Çin’de artış %17 ile yaklaşık 450 milyon adet olarak kaydedildi. Bunda 4G teknolojisinin yaygınlaşmaya başlaması da etkili oldu.

2017’ye Bakış:

Türkiye’de 2017’nin ilk iki ayında da trend bozulmadı ve satış seviyesi adetsel olarak geçen senenin -%8 altında gerçekleşti.

2017 Şubat ayında önceki yıllarda olduğu gibi Sevgililer Günü kampanyalarının etkisiyle akıllı telefonlar yine tercih edilen ürünlerden oldu. Organize perakendede1 Sevgililer Günü satış artışı Ocak satış ortalamasının %35 üstünde gerçekleşti. Bu oran sırasıyla 2015’te %41 ve 2016’da %37 oranlarındaydı. %35 artış ile Sevgililer Günü etkisiyle hacim her ne kadar Ocak ortalamasının üstünde olsa da geçen senelerdeki artışın altında kaldı.

2017’de global olarak akıllı telefon pazarı, gelişmiş bölgelerde inovatif teknolojilerden, gelişmekte olan bölgelerde ise yeni taleplerden etkilenecek. GfK’nın tahminlerine göre, 2016’da 1.4 milyar olan satış adedinin 2017'de %3 büyüme ile 1.44 milyar adet olması bekleniyor. Batı Avrupa, Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlarda ise büyüme ya beklenmiyor ya da beklentiler en çok %1 olacağı yönünde. GfK Global Telekom Direktörü Arndt Polifke’ye göre, akıllı telefonlar kadar tüketiciler tarafından yoğun kullanılan başka bir ürün yok. Bu nedenle akıllı telefon talebi doygun pazarlarda bile devam etmekte. Ayrıca doygunluğa rağmen yine de bu pazarlarda sanal gerçeklik, yapay zeka, akıllı ev teknolojileri, mobil ödeme ve mobil sağlık uygulamaları gibi inovatif uygulamalar akıllı telefonları cazip kılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgesi ve Gelişmekte olan Asya bölgesindeki olgunlaşmamış pazarlarda büyüme açısından potansiyel devam etmekte. Sonuç olarak 2017’de bu iki faktör dünyada akıllı pazarların gelişiminde rol oynayacak.

GfK POS (Point of Sales) Paneli

Global veriler için 2016 ölçümleri GfK POS tahminlerine dayanmaktadır. GfK son tüketiciye yapılan satışların ölçümünü ve tahminlemesini yapmaktadır. Pazar büyüklükleri 90’ın üzerindeki ülkede haftalık ve aylık bazda toplanan perakende satış verilerine dayanır. ABD ölçümleri için tahminler POS verisine değil tescilli pazar modellemesine ve tüketici araştırmalarına dayanmaktadır. Veriler çeyrek dönemlerde güncellenmektedir, bir sonraki güncelleme Nisan 2017’de yapılacaktır.

Gelişmekte olan Asya pazarları

Gelişmiş Asya pazarları

Hindistan

Endonezya

Kamboçya

Malezya

Filipinler

Tayland

Vietnam

Avustralya

Hong Kong

Japonya

Yeni Zelanda

Singapur

Güney Kore

Taiwan

 

GfK Perakende paneli tüm dünya genelinde 425.000’in üzerinde satış noktasından alınan verilerden oluşmaktadır. Panel Araştırması; ürün grubu/ürün/ürün özelliği/ürün modellerinin, belirlenmiş satış kanallarındaki perakendeci noktalarda, satış-fiyat trendinin periyodik olarak düzenli aralıklarla ölçümlenmesidir. GfK Türkiye POS Panelinde Telekom, Bilgi Teknolojileri, Ofis Makineleri, Tüketici Elektroniği, Görüntüleme, Küçük Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Yapı, Aydınlatma, Otomotiv olmak üzere 10 sektörde 70’e yakın ürün grubunun düzenli ölçümü yapılmaktadır.


1 Organize perakende: Teknoloji marketleri, hiper/süper marketler, online oyuncular.

 
 
 
 


Latest Press Releases

View all Press