Amstelveen, 26.01.2023

Trends in Digitale Media 2022

De verdere digitalisering van het medialandschap voorziet in de behoefte van de consument om zelf te kunnen kiezen wat er wanneer wordt geconsumeerd. Zowel uitgesteld kijken, vooruitkijken als het streamen van video en muziek zijn in 2022 verder toegenomen. De gemiddelde gebruiksduur van veel online platformen laat een stijging zien, waarmee ze steeds meer verankerd zijn in het dagelijks leven van de Nederlandse consument. Dit en meer blijkt allemaal uit het onderzoek ‘Trends in Digitale Media’ dat onderzoeksbureau GfK jaarlijks uitvoert onder Nederlandse internetgebruikers.

Digitalisering verder verankerd in dagelijks leven

Het lijkt steeds belangrijker om zelf te kunnen kiezen welke mediacontent wanneer wordt geconsumeerd. Zowel uitgesteld tv kijken, streaming en vooruitkijken worden meer dan in 2021 gedaan, terwijl live tv kijken juist een lichte daling laat zien. Ook muziek streamen laat een licht stijgende trend zien. Voor het volgen van nieuws houdt men vast aan de traditionele media. Televisie, papieren dagbladen en radio worden gemiddeld het langst per week gebruikt om nieuws te volgen.

Meer vertrouwen in veiligheid van data/persoonsgegevens

Na een lichte daling in 2021 lijkt de Nederlandse bevolking in 2022 weer meer vertrouwen te hebben in de aanbieders en content van online media. Het vertrouwen in de veiligheid van data- en persoonsgegevens op websites en in apps is toegenomen ten opzichte van 2021.

Twitter hoogste aandeel stoppers, TikTok langste gebruiksduur

Wanneer wordt gekeken naar afzonderlijke sociale media is er een toename in vertrouwen en gevoel van veiligheid te zien, maar het blijft op een laag niveau.
Het gevoel van onveiligheid is relatief groot bij Facebook en Twitter. Dit heeft ook gevolgen: Twitter heeft een hoog aandeel dat door gebrek aan vertrouwen/veiligheid gestopt is met dit platform en Facebook kent het hoogste aandeel dat het minder is gaan gebruiken.

TikTok wekt het minste vertrouwen. Zowel voor vertrouwen in de content als de mate waarin gebruik als veilig wordt ervaren is TikTok de hekkensluiter. Ondanks dit gebrek aan vertrouwen heeft TikTok met gemiddeld ruim 4,5 uur per week wel de langste gebruiksduur van de socials. Van alle mediavormen heeft Spotify met 360 minuten per week de langste gebruiksduur.

Social media hebben een diversiteit aan functies. Zo draagt Twitter bij aan het op de hoogte zijn van actualiteiten en informatie over interessante onderwerpen, zorgen BeReal, Snapchat en Facebook voor contact met dierbaren en wordt TikTok ingezet voor vermaak.
Nieuwkomer BeReal wordt door 4 procent van de Nederlanders gebruikt, maar van de 13-17-jarigen gebruikt een op de vijf al BeReal. Ook Snapchat, Instagram en TikTok worden meer gebuikt door 13-17-jarigen.

 

Diagram: Specifiek gebruik social media 13-17 jaar

 

Sinds 2011 bestaat het onderzoek Trends in Digitale Media 

Het onderzoek ‘GfK trends in digitale media’ is in december 2022 uitgevoerd door GfK in samenwerking met KVB-SMB, MMA, NDP Nieuwsmedia, PMA en Screenforce. Het onderzoek wordt sinds 2011 één keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele apparaten in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media. Naast de ontwikkelingen in mediagebruik van Nederlanders 13+ wordt ingezoomd op de jonge doelgroep (13-17 jaar) zodat ook opkomende trends tijdig in beeld zijn. Thema’s in het rapport zijn Communiceren, Kijken, Nieuws volgen, Boeken lezen, Magazines lezen, Luisteren en Mediagebruik in het algemeen.
Wil je het onderzoeksrapport afnemen of wil je meer informatie? Neem contact op met Petra Seyger (petra.seyger@gfk.com)  

Press contact: Arjan Drost, T + 31 6 2811 7673, arjan.drost@gfk.com Latest Press Releases

View all Press