Praha, 26.11.2019

Terestrický příjem televizního signálu je v Česku stále silný, placená televize přesto převládá.

Polovina Čechů aktivních na internetu využívá ve své domácnosti terestrický příjem televizního signálu. Placená televize ale není žádným otloukánkem. Nějakou formu placené televize využívá 63 procent internetové populace (v některých případech právě v souběhu s terestrickým příjmem), přičemž 59 procent placenou televizi považuje za svůj hlavní typ příjmu. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu podílu uživatelů internetové televize (IPTV / OTT), a to na úkor satelitního a kabelového typu příjmu.

Podíl uživatelů terestrického vysílání v Česku je nadále vysoký, DVB-T(2) využívá 51 procent internetové populace. Řada uživatelů tento příjem však využívá jen jako doplněk k placené televizi, například na druhém přijímači. Za hlavní typ příjmu považuje DVB-T(2) 39 procent internetové populace. „Penetrace placené televize se pohybuje v posledních letech bez významných změn mírně nad 60 procenty, což je méně než na většině západních trhů“, říká Jiří Nosek, Client Business Partner GfK. „Tento podíl se nicméně může v nadcházejících letech zvýšit, pokud se významně rozevřou nůžky v kvalitě vysílání některých kanálů, které uživatelé považují za základní, mezi terestrickým vysíláním a placenou televizí. Standard DVB-T2 v tomto ohledu možná některé uživatele zklame“, dodává Jiří Nosek.

V rámci trhu placené televize zažívá úspěšné tažení televize přes internet (IPTV / OTT). V roce 2017 tento typ příjmu televizního signálu využívalo 13 procent internetové populace, letos je to již 20 procent. Internetová televize však neumenšila podíl uživatelů terestrického vysílání; nárůst mají na svědomí zákazníci opouštějící satelitní a v menší míře také kabelový typ příjmu placené televize.

„Se zlepšující se datovou infrastrukturou roste také dostupnost internetové televize. Ta oproti satelitnímu příjmu nabízí řadu atraktivních funkcí, jako jsou přístup do archivu odvysílaných pořadů nebo možnost přeskakování reklam. Tyto atributy placené televize jsou uživateli vnímány jako velmi atraktivní, dokonce svou důležitostí překonávají vysoký počet kanálů, dříve konstitutivní atribut placené televize. Kvalitou signálu přitom internetová televize za ostatními typy placeného příjmu nezaostává“, dodává Šimon Fiala, Senior Consultant GfK.

Výzkum proběhl na reprezentativním vzorku 1000 respondentů ve věku 18+ na online panelu GfK. Sběr dat proběhl mezi 25. 10. a 5. 11. 2019.

Download (PDF)Latest Press Releases

View all Press