21.05.2014

Споживчі настрої в Україні, квітень 2014: погіршення на 5,5 п. до 61,0

Після зростання в березні, квітень приніс погіршення споживчих настроїв на фоні загострення ситуації на Сході країни. Індекс споживчих настроїв (ІСН) знизився на 5,5 пункту до 61,0, проте виключно за рахунок індексів, які відображають сприйняття поточного стану та найближчих економічних перспектив. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine.

У квітні 2014 року індекс споживчих настроїв (ІСН) знизився на 5,5 пункту до значення 61,0.

Оцінка поточного становища погіршилася на 4,4 пункту та дорівнює 54,9.

Складові цього індексу змінились наступним чином:

– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) втратив 8,8 пункту та дорівнює 54,3;

 індекс доцільності робити великі покупки (х5) не змінився та становить 55,5.

Очікування щодо розвитку економіки країни погіршилися на 6,2 пункту до значення 65,0. Складові цього індексу змінилися наступним чином:

– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) становить 62,6, що на 9,3 пункту гірше ніж у березні;

 індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3) втратив 8,8 пункту та дорівнює 51,5

– очікування розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років (х4) залишилися без змін та становлять 80,9.

У квітні залишилися без змін очікування українців щодо динаміки безробіття: відповідний індекс дорівнює 142,7. На фоні стабілізації курсу національної валюти після суттєвої девальвації стрімко знизилися девальваційні очікування – цей індекс зменшився на 18,1 пункту до 123,9, найнижчого рівня з жовтня 2013 року. Це стримало й інфляційні очікування, де індекс в квітні зріс лише на 1,1 п. до 175,4.

У квітні було зафіксовано такі ключові тенденції:

• Після зростання в березні, квітень приніс погіршення споживчих настроїв на фоні загострення ситуації на Сході країни. Індекс споживчих настроїв знизився на 5,5 п. до 61,0, проте виключно за рахунок індексів, які відображають сприйняття поточного стану та найближчих економічних перспектив. Індекси поточного особистого матеріального становища, очікуваних змін особистого матеріального становища та очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року впали в квітні на 9 п.

• Водночас, респонденти залишилися найбільш оптимістичними щодо розвитку економіки в найближчі 5 років – відповідний індекс майже не змінився з березня і складає 81. Також не змінилися й індекси доцільності великих купівель, а також очікуваної динаміки безробіття.

• Хоча в квітні споживчі настрої далі залишалися найнижчими на Сході (45,8), найбільшого падіння вони зазнали на Заході, де індекс споживчих настроїв впав майже на 17 пунктів. Цікаво, що найбільшою мірою в квітні погіршилися очікування громадян з доходами вище середнього, які вперше за тривалий час стали суттєво нижчими від очікувань громадян з середніми доходами.

«Військове протистояння на Донбасі не могло не позначитися на споживчих настроях. Водночас, більшість сприймає цю кризу як короткотривалу, далі залишаючись більш оптимістичними щодо розвитку економіки в середньостроковій перспективі», – коментують аналітики GfK Ukraine.

Download (PDF)Latest Press Releases

View all Press