Amstelveen, 20.11.2018

Radio luistercijfers september-oktober 2018

De luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek over de periode september-oktober 2018

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.118 respondenten van 10 jaar en ouder. 

De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 31 minuten per dag. 

GfK voert het Nationaal Luister Onderzoek uit in opdracht van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en rapporteert maandelijks de radiocijfers. 

*Combinatie van meerdere regionale zenders. Zie www.nationaalluisteronderzoek.nl voor nadere info. Bron: NLO/GfK (doelgroep 10+ jaar; week 6-24 uur)

Volgende rapportage: dinsdag 18 december 2018

Over NLO

Stichting NLO is per 1 januari 2012 actief en opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte op radio (Joint Industry Committee). NLO kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NLO: RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus). Het doel van de stichting is om gezamenlijk een betrouwbare, valide, transparante en marktrelevante standaard en maatstaf voor media-aanbieder en –afnemer neer te zetten. Nadere informatie over de opzet van en deelnemende stations aan het Nationaal Luister Onderzoek is te vinden op www.nationaalluisteronderzoek.nl 

Over GfK

GfK legt de verbinding tussen data en wetenschap. Innovatieve onderzoeksmethoden geven antwoord op belangrijke kernvragen over consumenten, markten, merken en media – nu en in de toekomst. Als onderzoeks- en analyse partner, belooft GfK haar klanten over de hele wereld “Growth from Knowledge”. 
Volg GfK op Twitter



Latest Press Releases

View all Press