15.06.2020

Karantina sürecinde oyun oynama sıklığımız arttı

GfK, Türkiye temsili 12 bölgede, ABC1 SES grubuna mensup 18-55 yaş arası 800 tüketici ile Nisan 2020’de online olarak gerçekleştirdiği COVID-19 tüketici davranışları araştırmasında oyun oynama alışkanlıklarını sorguladı. 

Karantina ve sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte yapılabilecek aktivite sayısı sınırlanırken, tüketicilerin özellikle oyun oynama eğilimlerinin arttığı görülüyor.

Oyun oynama sıklığının en fazla arttığı platform mobil. Yaklaşık her 3 tüketiciden biri oyun konsolu (%35), her iki tüketiciden biri bilgisayar (%48) ve her 3 tüketiciden ikisi de bu dönemde mobil oyun (%66) oynama sıklıklarının arttığını belirtiyor. Özellikle A SES grubuna mensup kişilerin (%48), B(%32) ve C1 (%35) SES gruplarına oranla oyun konsolu oynama sıklıklarının arttığı görülüyor.

Mobil oyunlar arasında en çok oynanan türlerin başında %37 ile bulmaca / zeka oyunları geliyor. Bu oyunları sırasıyla aksiyon (%32) ve bilmece (%31) oyunları takip ediyor. En az oynanan mobil oyun türleri ise %9 ile rol oyunlarıdır.

En çok oynanan mobil oyun türlerine cinsiyet kırılımında baktığımızda; kadınların erkeklere oranla bulmaca, bilmece, simülasyon ve macera oyunlarını daha fazla tercih ettiği görülüyor. Erkekler ise kadınlara göre daha çok aksiyon ve yarış oyunlarını tercih ediyor.

Mobil oyun oynayanlar günde ortalama 2 saat 24 dakikalarını oyuna ayırıyor. Yaş grubu kırılımında incelendiğinde, 18-34 yaş grubundaki mobil oyuncuların 35-55 yaş grubuna göre daha fazla vakit harcadığı görülüyor.

Mobil oyun oynarken gösterilen reklamları izleme davranışına bakıldığında, her 5 oyuncudan biri genellikle tüm reklamları aktif olarak izlediğini ve dinlediğini belirtiyor. Bu oranın özellikle kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu görülüyor. (Kadın: %28, Erkek: %15) Mobil oyuncuların %35’i ise sadece ilgisini çeken reklamları aktif olarak izlediğini belirtiyor.Latest Press Releases

View all Press