14.03.2019

Jeden z pěti lidí ve věku od 30 do 39 let má hypotéku u bankovní instituce

Praha, 14. března 2019 – 9 procent lidí má hypoteční úvěr a další 2 procenta si ho plánují pro financování svého bydlení pořídit v nejbližším roce. Ve věkové skupině od 30 do 39 let má hypoteční úvěr dokonce 17 procent. Nejvíce si berou hypotéky lidé s vysokoškolským vzděláním, a to 19 procent z nich. Stavební spoření má 25 procent lidí a 6 procent z něho v současnosti čerpá úvěr. Tato zjištění vyplývají ze studie GfK FMDS.

Bydlení ve vlastním nebo v pronájmu dnes řeší mnoho lidí. Bohužel, úrokové sazby hypoték stále rostou a lidem se vzdaluje možnost si pořídit vlastní bydlení tak jednoduchým způsobem, jako tomu bylo v předchozích letech. Zatímco po většinu loňského roku se průměrná výše úroků u hypoték pohybovala  v okolí 2,5 procenta, na začátku roku 2019 dosáhly průměrné sazby tříprocentní hranice. „Získat hypotéku je momentálně výrazně těžší než tomu bylo před rokem. Česká národní banka reagovala na přehřívání hypotečního trhu s nemovitostmi, a proto zavedla kroky, které vedly k zpřísnění podmínek k získání hypotečních úvěrů. Zatímco dříve jste mohli získat i 100procentní hypotéku, dnes již klient musí prokázat schopnost splácet své finanční závazky, musí mít dostačené příjmy a musí mít také minimálně 10 procent z ceny nemovitosti našetřeno,“ říká Kristina Hanušová ze společnosti GfK.

Hypotéka ano, či ne?

Zeptali jsme se Čechů, zda si pro pořízení vlastního bydlení pořídili hypotéku, nebo zda plánují v příštích 12 měsících si nějakou hypotéku vzít. Z výzkumu GfK vyplynulo, že hypotéku využívá 9 procent lidí a naprostá většina z nich si neplánuje v příštích 12 měsících vzít další hypoteční úvěr. Naopak 2 procenta lidí, kteří nemají hypotéku, mají v plánu využít hypotečního úvěru v příštích 12 měsících. Nejvíce lidí s hypotékou, 17 procent, je ve věkové skupině od 30 do 39 let, druhé největší zastoupení lidí čerpajících hypoteční úvěr pro pořízení vlastního bydlení je mezi lidmi ve věku od 40 do 49 let. Nejvíc hypoték mají lidé, kteří jsou sezdaní, a to ve 13 procentech případů, druhé místo zaujímají lidé rozvedení, až po nich lidé svobodní.

Z pohledu vzdělání, největší počet hypoték mají lidé se vzděláním  vysokoškolským, a to 19 procent z nich. Naopak lidé se základním vzděláním mají hypotéky pouze ve 2 procentech případů. Mezi lidmi v manažerských pozicích má hypotéku dokonce 27 procent.

Stavební spoření

Někteří lidé volí pro financování svých bytů a domů namísto hypotéky stavebním spoření, část dokonce využívá kombinaci obou. Stavební spoření využívá 25 procent Čechů a 6 procent lidí z něho momentálně čerpá půjčku na bydlení. Další 2 procenta lidí si půjčku ze stavebního spoření plánují pořídit během následujících12 měsíců. 

O výzkumu 

Studie FMDS® je unikátní základovou studií bankovního trhu, která se realizuje prostřednictvím sítě GfK ve všech zemích CEE včetně České republiky a Slovenska a umožňuje tak mezinárodní srovnání. Sběr dat probíhá čtyřikrát ročně na vzorku minimálně 1000 respondentů za jednu vlnu metodou osobního rozhovoru prostřednictvím CAPI na reprezentativním vzorku populace ve věku od 15 do 79 let. Data jsou průměrem za čtyři vlny šetření v roce 2018.

O GfK

GfK propojuje data s vědou. Naše inovativní průzkumná řešení poskytují odpovědi na klíčové obchodní otázky týkající se spotřebitelů, trhů, značek a médií nejenom na dnešních trzích, ale i těch budoucích. GfK, jako výzkumná a analytická společnost, slibuje svým klientům po celém světě "Growth from Knowledge" (růst na základě znalostí). Pro více informací navštivte stránky www.gfk.com/cz nebo sledujte GfK na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout pdfLatest Press Releases

View all Press