You are on the global GfK website. Visit our local website for more offerings and information in your country.

21.02.2019

Globální trh technického spotřebního zboží překročil hranici jednoho bilionu

Praha, 21. února 2019 - Globální trh technického spotřebního zboží s tržbami ve výši 1,01 bilionu* euro v roce 2018 poprvé překročil hranici jednoho bilionu. To představuje oproti předešlému roku čtyřprocentní nárůst. Toto jsou produktové segmenty, které přispěly ke zvýšení tržeb: telekomunikace (+7 procent), malé domácí spotřebiče (+7 procent), spotřební elektronika/foto (+6 procent) a informační technologie/kancelářská technika (+1 procento). Globální tržby za velké domácí spotřebiče naopak poklesly o jedno procento.  GfK očekává, že na globálním trhu technického spotřebního zboží dojde v roce 2019 k dvouprocentnímu navýšení prodejů na úroveň 1,03 bilionu* euro. Toto jsou stávající zjištění GfK prezentovaná u příležitosti CES 2018 v Las Vegas.

 

Asijsko-pacifický region si v roce 2018 s podílem tržeb 42 procent udržel svou pozici na trhu technického spotřebního zboží. Dalších 25 procent tržeb bylo vygenerováno v Evropě, zhruba 20 procent v Severní Americe, sedm procent v Latinské Americe a šest procent v regionu Střední východ/Turecko/Afrika.

 

Markus Kick, expert GfK na technické spotřební zboží, říká: „Globálně dosáhly v roce 2018 prodeje technického spotřebního zboží více než 1 bilionu euro. To je skutečný milník pro obchod i pro dané odvětví. Ukázalo se, že největší hnací silou prodejů byla oblast telekomunikací, malých domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Vidíme, že vývoj směřuje k nákupu prémiových produktů téměř ve všech segmentech. Spotřebitelé rovněž u produktů požadují vyšší konektivitu a jejich snadné a pohodlné použití. Na základě tohoto trendu GfK očekává v roce 2019 solidní nárůst prodejů na úrovni dvou procent."

 

Stáhnout infografiku ve vytisknutelném rozlišení

 

Telekomunikace: vývoj směrem k prémiovým zařízením podporuje růst tržeb

 

Telekomunikace, které v roce 2018 zajistily 44 procent z celkových tržeb a jejich objem činil zhruba 440 miliard euro*, představují v rámci technického spotřebního zboží největší segment. Stále více spotřebitelů se nyní především v kategorii chytrých telefonů rozhoduje pro prémiové produkty, díky čemuž došlo k navýšení globálních prodejů o dalších sedm procent. Z hlediska prodaného množství však trh stagnuje.

Navzdory výsledkům v Latinské Americe (-5 procent) se tržby v roce 2018 celosvětově zvedly, zejména v Evropě (+14 procent) a v Severní Americe (+12 procent). V roce 2019 však GfK další nárůst tržeb neočekává, spíše předpokládá stabilní vývoj na stejné úrovni jako v předchozím roce.

 

Velké domácí spotřebiče: po mírném poklesu se v roce 2019 očekává opětný růst

 

Velké domácí spotřebiče i nadále představovaly v roce 2018 v rámci technického spotřebního zboží druhý největší segment s tržbami kolem 177 miliard euro* nehledě na to, že došlo k mírnému poklesu o 1 procento. Celkově se v loňském roce velkým domácím spotřebičům jako jsou chladničky, trouby, pračky a myčky připisovalo asi 17 procent z celkových tržeb za prodej technického spotřebního zboží. V současné době vývoj směřuje k nákupu multifunkčních zařízení a zajištění jejich konektivity, tedy možnosti propojovat zařízení mezi sebou, anebo je ovládat pomocí jiného zařízení.

 

Pozitivně se tržby v loňském roce vyvíjely v regionech Latinská Amerika (+6 procent), Evropa (+3 procenta) a Asie-Pacifik (+2 procenta). GfK předpovídá pro rok 2019 další významný globální nárůst tržeb ve výši 6 procent, který více než vykompenzuje mírné ztráty z loňska.

 

Informační technologie/kancelářská technika: pozitivní vývoj v Asii podporuje globální trh

 

V roce 2018 utratili spotřebitelé na celém světě zhruba 157 miliard euro* za IT, kancelářskou techniku a spotřební materiál, což je zhruba stejně jako v předchozím roce. V segmentu IT je nyní poptávka po vysoce výkonných zařízeních, především v segmentu herních počítačů a herních notebooků. Zatímco v Latinské Americe a v Asii-Pacifiku tržby v roce 2018 mírně stouply, v Evropě stagnovaly a v regionu Střední východ/Turecko/Afrika, jakož i v Severní Americe mírně poklesly.

 

Segment kancelářské techniky a spotřebního materiálu zaznamenal pozitivní vývoj. Globální prodeje se v roce 2018 zvýšily o tři procenta na přibližně 16 miliard euro*, přičemž růst zajistila Asie a především Čína. V roce 2019 však GfK očekává u segmentu informační technologie/kancelářská technika globální snížení tržeb asi o tři procenta.

 

Spotřební elektronika/foto: vývoj směrem k prémiovým chytrým zařízením

 

Globální prodeje v segmentu spotřební elektronika/foto stouply v roce 2018 téměř o 6 procent na 153 miliardy eura*. Sám o sobě tento segment tvoří asi 15 procent veškerých prodejů technického spotřebního zboží.

 

Také u spotřební elektroniky lze pozorovat zvyšující se zájem o prémiové produkty. Výrazný nárůst prodejů zaznamenaly dražší televizory s obrazovkou nejméně 50 palců. V segmentu prémiových produktů stoupá oblíbenost televizních přijímačů OLED. Na trhu audio produktů byl růst tažen hlavně prodejem sluchátek a přenosných Bluetooth reproduktorů. Prodeje zábavní elektroniky se vyvíjely pozitivně obzvláště v Latinské Americe (+ 24 procenta). Prodeje v regionech Asie-Pacifik, Evropa a Střední východ/Turecko/Afrika stouply o čtyři až pět procent.

 

V segmentu foto se nepodařilo zvrátit negativní trend a v roce 2018 došlo k poklesu tržeb o dalších pět procent. Globálně dosáhly tržby za fotoaparáty a příslušenství tržby 15 miliard euro. Pozitivním aspektem je rostoucí zájem o high-end fotoaparáty. Pro rok 2019 předpovídá GfK na globálním trhu spotřební elektroniky a foto poněkud menší růst tržeb zhruba na úrovni 4 procent.

 

Malé domácí spotřebiče: významný růst, zejména v Číně

 

Globální prodeje malých domácích spotřebičů dosáhly v roce 2018 zhruba 86 miliard* euro. To představuje značný nárůst o sedm procent. Díky velmi silné poptávce v Číně se prodeje v Asii-Pacifiku zvýšily celkově o 13 procent. V Latinské Americe, stejně jako v regionu Střední východ/Turecko/Afrika, vzrostly tržby o deset procent, zatímco růst v Evropě činil sedm procent. Pouze v Severní Americe prodeje poklesly o dvě procenta.

 

Spotřebitelé se i nadále zaměřují na "convenience", tedy snadné a pohodlné užití výrobků. Momentálně jsou velmi populární tyčové vysavače na baterie.

 

GfK očekává v roce 2019 na globálním trhu malých domácích spotřebičů vzrůstající trend a predikuje růst prodejů o osm procent.

 

*Poznámka: Tržby se počítají při fixním kurzu 0,829 euro k americkému dolaru (k lednu 2018).

 

Metody používané v GfK

 

V rámci svého maloobchodního panelu GfK pravidelně shromažďuje data ve více nežli v 70 zemích z celého světa týkající se produktů v segmentech spotřební elektronika, foto, telekomunikace, informační technologie, kancelářská technika a velké i malé domácí spotřebiče. Data ze Severní Ameriky jsou založena na odhadech.

 

GfK vydává tiskové zprávy týkající se spotřební elektroniky a celkového trhu technického spotřebního zboží u příležitosti veletrhu CES v Las Vegas. Veškeré informace naleznete  na: https://www.gfk.com/press-room/press-releases/

 

 O GfK

 

GfK propojuje data s vědou. Naše inovativní průzkumná řešení poskytují odpovědi na klíčové obchodní otázky týkající se spotřebitelů, trhů, značek a médií nejenom na dnešních trzích, ale i těch budoucích. GfK, jako výzkumná a analytická společnost, slibuje svým klientům po celém světě "Growth from Knowledge" (růst na základě znalostí). Pro více informací navštivte stránky www.gfk.com/cz nebo sledujte GfK na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout pdf Latest Press Releases

View all Press