19.08.2019

GfK Exportní výzkum: Tři čtvrtiny českých exportních firem trápí situace na trhu práce.

V roce 2018 vnímaly tři čtvrtiny předních českých exportních firem nízkou nezaměstnanost jako bariéru pro rozvoj svého podnikání. Aktuální data přinese GfK Exportní výzkum 2019.

V létě 2018 vnímaly nízkou míru nezaměstnanosti jako bariéru pro rozvoj svého podnikání tři čtvrtiny předních českých exportérů. Tito exportéři na situaci nejčastěji reagovali nebo se chystali reagovat cíleným zaměstnáváním cizinců (63 procent) a robotizací (52 procent). K omezení výroby v důsledku problémů s přijímáním zaměstnanců a zvýšených nákladů na lidské zdroje již přistoupilo 19 procent exportérů, pro něž nízká nezaměstnanost představuje bariéru v rozvoji podnikání. Přibližně stejný podíl tento krok zvažuje, celkem je tedy toto řešení relevantní pro 37 procent. Naopak outplacement funkcí do zahraničí je relevantním řešením jen pro jednu firmu z deseti.

Vysoká zaměstnanost přetrvává i do léta 2019. Nyní se navíc potkává s přerušením růstu německé ekonomiky, předního exportního partnera České republiky. GfK Exportní výzkum 2019 přinese aktuální pohled na vývoj postoje exportérů k problému zaměstnanosti, ale také například jejich pohled na vývoj hrozby obchodní války s USA a očekávání spojená s brexitem. Vývoj indexu exportního sebevědomí pak napoví, jaká je celková kondice českých exportérů a jejich připravenost turbulence zvládnout.

GfK Exportní výzkum je studií dlouhodobě mapující názory manažerů předních exportních firem v oblastech dosavadního vývoje českého exportu a výhledu do budoucna, klíčových cílových exportních zemí a podmínek pro export. Situaci a názory českých exportérů pravidelně monitoruje od roku 1999. Vedle dlouhodobě sledovaných témat studie obsahuje sekci věnovanou aktuálnímu dění v ekonomice.

Pro potřeby bankovního sektoru je volně prodejná studie obohacena o informaci o klientství, hlavní bance a image bank v očích českých exportérů.

Více informací naleznete zdeLatest Press Releases

View all Press