18.06.2015

Enerji tüketiminde tasarruf bilinci üst sosyo ekonomik gruplarda daha yüksek...

Türkiye’de tüketicilerin %88’i enerjinin tasarruflu kullanılmasını önemli bulurken, yalnızca %7’si önemli olmadığını belirtiyor. Tüketicilerin %67’si gereksiz yere yanan lambaları söndürerek elektriği verimli kullanmaya çalışıyor. Kadınlar bu konuda erkeklerden daha dikkatli davranıyorlar; kadınların %71’i gereksiz yere yanan lambaları söndürürken erkeklerde bu oran %63. Öte yandan 5 kişiden 1’i (%19) ise elektriği verimli kullanmak için hiçbir şey yapmadığını belirtiyor. Bu oran 15-17 yaş grubunda %29’a yükselirken 45-54 yaş grubunda ise %9’a iniyor.

Türkiye’de 2 kişiden 1’i (%51) evlerinde ısınma için kullandıkları doğalgaz, elektrik gibi enerji kaynaklarını verimli kullanmak için hiçbir şey yapmıyor. Sıcaklığı belirli bir derecede sabitleyerek enerjiyi verimli kullanmaya çalışanların oranı ise %30. Kadınlarda 3 kişiden 1’i (%33) dereceyi sabitlerken erkeklerde bu oran %28.

Beyaz Eşya kategorisinde çamaşır makinelerindeki elektrik verimliliği için alınan önlemlere bakacak olursak; elektriği verimli kullanmak için çamaşır makinesini tamamen doldurmadan çalıştırmadığını söyleyenlerin oranının %47 olduğunu görüyoruz. Sosyo-ekonomik statü gruplarına bakıldığında AB SES grubu bu konuda %55 ile ilk sırada geliyor. Çamaşır makinesinde elektriği verimli kullanmak konusunda hiçbir şey yapmadığını belirtenlerin oranı ise oldukça yüksek;%41. SES grupları kırılımında bakacak olursak, hiçbir şey yapmadığını belirtenlerin başında %46 ile C1 grubu geliyor, ikinci sırada ise %42 ile C2 grubu yer alıyor.

Küçük ev aletleri kategorisinde, ütülerdeki elektrik verimliliği için alınan önlemlere baktığımızda ise, Türkiye’nin %63’ü hiçbir şey yapmadığını belirtiyor. Yalnızca %27’lik bir kesim ütü bitmeden birkaç dakika önce ütünün fişini prizden çıkardığını belirtiyor. SES gruplarına göre inceleyecek olursak, ütüde elektriği verimli kullanma konusunda AB grubu, %34’lük bir oranla, C1, C2 ve DE gruplarından belirgin bir farkla önde geliyor.

Türkiye’de yaşayan tüketicilerin %70’i evlerinde kullandıkları elektrikli eşyaların hangi enerji sınıfına ait olduğunu bilmiyor. Bu oran kadınlarda %66 iken erkeklerde ise %73.

Yeni bir televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya klima almayı planlayanlara hangi markaları tercih edecekleri soruldu. Neden bu markaları tercih ettikleri sorgulandığında ise güvenilirlik ilk sırada yer aldı. İkinci sırada uygun fiyatlı olması gelirken, üçüncü sırada tasarım ve yenilikçilik geldi.

Araştırma Hakkında

Araştırma kapsamında Mart-Nisan 2015’te 15 ilde, hanelerde, 15+ yaş grubunda 1235 kadın ve erkek katılımcı ile “Yüz Yüze Anket Tekniği” kullanılarak görüşülmüştür.

​​​​Latest Press Releases

View all Press