Amstelveen, 18.01.2023

E-bike kopers steeds vaker jongeren

Steeds meer jongeren fietsen op een e-bike naar school, blijkt uit cijfers van de jaarlijkse GfK E-Bike Monitor. Recreatief gebruik en woon-werkverkeer zijn nog steeds de grootste segmenten, maar ten opzichte van 2021 is er een duidelijke stijging te zien in het gebruik van de e-bike om naar school of college te gaan.

Een logisch gevolg van deze trend is dat het aantal e-bike kopers in de leeftijdscategorie 18 en 24 jaar stijgt. Hierdoor neemt ook het gemiddelde gebruik per week toe. Maar liefst 45 procent van de kopers geeft aan de e-bike één keer of meerdere keren per dag te gebruiken.

Wat ook opvalt is dat jongeren minder focussen op kwaliteitsaspecten van een e-bike en meer waarde hechten aan snelheid en technische innovaties zoals GPS tracking en smart connectivity.

Fysieke winkel nog steeds dominant, maar we zien een groei in het online kanaal

De fysieke winkel blijft het belangrijkste kanaal voor het kopen van een e-bike.  De consument vindt het nog steeds belangrijk om de e-bike te zien en te testen. Ook in 2022 maakte ruim 90% van de kopers die een winkel of locatie hebben bezocht gebruik van een proefrit. Maar liefst driekwart van de consumenten die een  e-bike in de fysieke winkel kopen geven de voorkeur aan offline fietsenwinkels die meerdere merken in huis heeft.

Dit jaar zien we een groei in het online kanaal. Dit komt mede door de stijging van de doelgroep 18-24 jaar. Binnen deze leeftijdsgroep koopt 60% zijn of haar e-bike online.

Stijging online markt ook te zien in België

Ook bij onze naaste buren in België zien we dit jaar een stijging in het online kanaal, alhoewel ook hier de fysieke winkel jaar in jaar uit het meest dominante kanaal blijft. In 2022 maakte ongeveer 80% van de Belgische kopers die een winkel of locatie hebben bezocht gebruik van een proefrit om de e-bike te testen. In Duitsland is dat ruim 80%.

Als men een e-bike bij de fysieke winkel koopt, is dit, net als Nederland, voor beide landen doorgaans een fietsenwinkel die meerdere merken voert. In België is dat 60% en voor kopers in Duitsland is dit nog belangrijker met ruim 70%.

Frankrijk en Italië een meer versnipperd offline kanaal

Daar waar in Nederland, België en Duitsland een fietsenwinkel die meer merken voert doorgaans de meest dominante speler is binnen het offline kanaal, ligt dat in Frankrijk en Italië anders. In Frankrijk worden in het offline kanaal de meeste e-bikes gekocht in een winkel in sportartikelen. Bijna 50% kiest daarvoor. In Italië kiest ruim 30% voor een winkel in sportartikelen.

Voor fabrikanten en retailers blijft de fysieke winkel dus een belangrijk kanaal in de customer journey. Opmerkelijk zijn de duidelijke verschillen in de leeftijdsgroepen van kopers en de customer journey ten opzichte van de Nederlandse markt. Hoe deze doelgroepen verschillen en wat de customer journey is bij de aanschaf van een e-bike wordt uitgebreid toegelicht in dit jaarlijkse e-bike consumentenonderzoek.

De GfK E-Bike Monitor 2022 is inmiddels beschikbaar. Wilt u meer informatie over de GfK E-Bike Monitor 2022? Neem dan een kijkje op de GfK landingspagina via deze link E-Bike Monitor 2022 aanvraagformulier of neem contact op met Account Manager Bikes bij GfK:  Marcel Buskermolen (marcel.buskermolen@gfk.com).

Over de GfK E-Bike Monitor (onderzoeksverantwoording)

In 2018 is de GfK E-Bike Monitor als eerste in Nederland gelanceerd. Dit jaar zijn naast Nederland, België en Duitsland ook Frankrijk en Italië toegevoegd. De jaarlijkse trends over de doelgroep, motivatie en aankoopgedrag ten aanzien van e-bikes zijn in de E-Bike Monitor uitgebreid onderzocht. Daarnaast kunnen we (uniek in Nederland) de inzichten koppelen aan de daadwerkelijke verkopen uit de GfK Retail data. Jaarlijks wordt de vragenlijst geüpdatet naar de actualiteit.

D.m.v. een steekproef zijn er respondenten ondervraagd binnen de doelgroep huidige- en potentiële e-bike kopers. De steekproef in Nederland was 2.000 respondenten. In Duitsland en België rond de 1.000 respondenten en in Frankrijk en Italië rond de 500 respondenten. Het onderzoek is in september uitgevoerd.

 Latest Press Releases

View all Press