Leuven, 21.02.2023

E-bike aankoop toegenomen onder forenzen

Consument koopt een e-bike steeds vaker voor gebruik in woon-werkverkeer, blijkt uit de jaarlijkse GfK E-bike Monitor 2022. Met maar liefst 35% is dit een steeds belangrijker aankoopmotief. Deze trend zien we terug in de leeftijd van de e-bike kopers. De doelgroep tussen 35 en 49 jaar is significant gestegen onder de e-bike kopers. Dit is juist de groep die hun e-bike gebruikt om naar het werk te gaan. Toch blijven consumenten de e-bike voornamelijk Recreatief gebruiken.

Groei in het online kanaal, maar Fysieke winkel nog steeds dominant,

Dit jaar ziet GfK een stijging in de online aankoop van e-bikes, al blijft de fysieke winkel wel het meest dominante kanaal voor het kopen van een e-bike. Consumenten vinden het nog steeds belangrijk om de e-bike te zien en te testen. Vandaar dat ook in 2022 ruim 80% van de kopers die een winkel of locatie hebben bezocht gebruik maakt van een proefrit. Consumenten die een e-bike kopen in de fysieke winkel, kiezen vooral voor de fietsenwinkels die verschillende merken voeren. Deze type winkels zijn  goed voor 60% van de offline markt.

Stijging online markt ook te zien in Nederland

Ook in Nederland ziet GfK dit jaar een stijging in het online kanaal. Toch blijft de fysieke winkel jaar in jaar uit het meest dominante kanaal. In 2022 maakte ongeveer 90% van de consumenten in Nederland die naar een winkel gingen gebruik van een proefrit om de e-bike te testen, voordat de nieuwe e-bike gekocht werd. In Duitsland is dat ruim 80%.
Als klanten een e-bike bij de fysieke winkel kopen, is dit, net als in België, voor beide landen doorgaans een fietsenwinkel die verschillende merken voert. In Nederland is dat 75% en in Duitsland ruim 70%.

Frankrijk en Italië een meer versnipperd offline kanaal

Daar waar in Nederland, België en Duitsland fietsenwinkels die verschillende merken voeren doorgaans de meest dominante spelers zijn binnen het offline kanaal, ligt dat in Frankrijk en Italië anders. In Frankrijk worden in het offline kanaal de meeste e-bikes gekocht in winkels voor sportartikelen. Bijna 50% kiest daarvoor. In Italië kiest ruim 30% voor een winkel in sportartikelen.

Voor fabrikanten en retailers blijft de fysieke winkel dus een belangrijk kanaal in de customer journey. Opmerkelijk zijn de duidelijke verschillen in de leeftijdsgroepen van kopers en de customer journey in de Belgische markt ten opzichte van andere markten. Hoe deze doelgroepen verschillen en wat de customer journey is bij de aanschaf van een e-bike wordt uitgebreid toegelicht in deze jaarlijkse E-bike Monitor.

De GfK E-bike Monitor 2022 is inmiddels beschikbaar. Wilt u meer informatie over de GfK E-bike Monitor 2022? Neem dan een kijkje op de GfK landingspagina via deze link E-bike monitor 2022 aanvraagformulier of neem contact op met Account Manager Bikes bij GfK: Marcel Buskermolen (marcel.buskermolen@gfk.com).

Over de GfK E-bike Monitor (onderzoeksverantwoording)

In 2018 is de GfK E-bike Monitor als eerste in Nederland gelanceerd. Dit jaar zijn naast Nederland, België en Duitsland ook Frankrijk en Italië toegevoegd. De jaarlijkse trends over de doelgroep, motivatie en aankoopgedrag ten aanzien van e-bikes zijn in de E-bike Monitor uitgebreid onderzocht. Daarnaast kunnen we (uniek in Nederland) de inzichten koppelen aan de daadwerkelijke verkopen uit de GfK Retail data. Jaarlijks wordt de vragenlijst geüpdatet naar de actualiteit.Latest Press Releases

View all Press