Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Report
Technology|Czech Republic|Czech

GfK Elektro/Electro 2016

05.05.2016

GfK Elektro je volně prodejná studie, která pravidelně nabízí komplexní analýzu vývoje nákupních zvyklostí českých domácností při nákupu elektro sortimentu. GfK Elektro sleduje trendy ve vývoji motivačních faktorů, v preferencích formátů a řetězců, ve znalosti řetězců a v jejich spotřebitelském hodnocení.

GfK Electro is a syndicated study offering comprehensive analyses of the Czech households shopping
behaviour when buying electro assortment. GfK Electro study follows trends in shopping motivators development, in format and chain preferences, in chain awareness and their image evaluation.

Pro více informací kontaktujte Pavla Buzka, pavel.buzek@gfk.com, +420 731 534 203.

For more information contact Pavel Buzek at pavel.buzek@gfk.com, +420 731 534 203.

General