Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Technology|Consumer Goods|Trends and Forecasting|Czech Republic|Czech

Ve 4. kvartále 2015 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů čtvrtletního maxima

06.04.2016

  • Tahounem poptávky je zrychlující se nárůst chytrých telefonů v Číně
  • Rozvíjející se tržní ekonomiky zemí Asie a Pacifiku a regionu Střední východ a Afrika jsou i nadále hnacím motorem růstu
  • GfK odhaduje pro rok 2016 sedmiprocentní zvýšení poptávky po chytrých telefonech

Praha, 6. dubna 2016  – Celosvětová poptávka po chytrých telefonech dosáhla ve 4.čvrtletí 2015 368 milionů kusů, což je o 14 procent více než v předešlém čtvrtletí a o 6 procent více než ve stejném období minulého roku. Avšak tržby zůstaly v meziročním srovnání na stejné úrovni, a sice 115 miliard USD, neboť průměrná prodejní cena ve 4. čtvrtletí 2015 poklesla ve srovnání s předchozím rokem o šest procent. Za celý rok 2015 se prodalo 1,5 miliardy kusů chytrých telefonů, tedy o sedm procent více než v roce 2014. Tento nárůst však byl částečně oslaben meziročním poklesem globální průměrné prodejní ceny o dvě procenta, což oproti předchozímu roku vedlo k menšímu, jen 5 procentnímu zvýšení obratu na 399 miliard USD.

Prodeje chytrých telefonů Q4 2014 versus Q4 2015

Počet prodaných kusů (v mil.)Hodnota podeje (v miliard. USD)
Q4/14Q4/15Meziroč.
rozdíl
Q4/14Q4/15Meziroč.
rozdíl
Latinská Amerika36.131.5-12.7%9.67.4-23.3%
Střední a východní Evropa21.422.23.6%5.14.5-10.8%
Severní Amerika57.056.4-1.1%25.623.9-6.5%
Rozvíjející se trhy APAC41.550.020.5%7.58.18.0%
Střední východ & Afrika37.742.111.7%10.810.2-4.8%
Západní Evropa40.042.15.2%17.217.0-0.9%
Čína95.1106.612.0%28.833.516.3%
Rozvinuté země APAC17.317.40.3%11.010.6-3.8%
Celosvětově346.1
368.1
6.4%
115.5
115.2
-0.2%

Zdroj: GfK Point of Sales (POS) Measurement data z více jak 90 trhů.

Kevin Walsh, ředitel oddělení trendů a prognóz GfK k tomu říká: „Nehledě na rekordní čtvrté čtvrtletí a velice dobrý celkový výkon za rok 2015, výsledky v jednotlivých zemích jsou různé. Trhy jsou stále více ovlivňovány lokálními faktory, nikoli regionálními či odvětvovými trendy. Různící se ekonomické trendy, nasycení trhů, masové přijetí produktu, politika, společenské změny a dokonce sport - to vše má dopad na poptávku po chytrých telefonech a na jejich ceny v jednotlivých zemích."

Rozvíjející se tržní ekonomiky v regionu APAC*: hnací motor růstu

Ve 4. kvartále 2015 zůstávají hlavní hnací silou rozvoje globálního trhu chytrých telefonů nově vznikající tržní ekonomiky regionu APAC s 21 procentním meziročním nárůstem počtu prodaných kusů.

Z hlediska jednotlivých zemí hraje klíčovou roli Indie, kde byl zaznamenán 34 procentní meziroční nárůst počtu prodaných kusů, především prodejem levnějších telefonů (v ceně pod 100 USD) - v této cenové kategorii došlo k meziročnímu nárůstu počtu prodaných kusů na 76 procent. Stále je značný prostor pro zvyšování poptávky po chytrých telefonech u zákazníků, kteří si jej kupují poprvé, neboť penetrace telefonů ze segmentu pod 100 USD činila v posledním čtvrtletí loňského roku jen 24 procent.

Čína: ve 4. čtvrtletí 2015 se zrychlil růst

Poté, kdy se ve 3. čtvrtletí 2015 vrátil v meziročním srovnání mírný růst (po sérii čtyřech záporných čtvrtletních výsledcích, jež začala 3. čtvrtletím 2014), zažila Čína ve 4. kvartále 2015 zrychlení růstu prodeje chytrých telefonů oproti předchozímu roku o 12 procent. V tomto období bylo dosaženo rekordního počtu prodaných kusů 106,6 milionu. S objemovým přírůstkem 11 milionů kusů to znamená, že Čína v posledním čtvrtletí přispěla ke globálnímu růstu celou polovinou.

Ve srovnání s předešlým rokem došlo ke zvýšení poptávky napříč všemi cenovými kategoriemi, přičemž byl zaznamenán výrazný posun k luxusnějším výrobkům (za cenu 500 USD a vyšší). U tohoto segmentu se zvýšil tržní podíl na 18 procent oproti necelým 15 procentům v předchozím čtvrtletí, což se následně odrazilo na růstu průměrné prodejní ceny meziročně o 4 procenta na 314 USD a rovněž tržeb o 16 procent na 33 miliard USD.

Pokračuje přechod k přístrojům vybaveným LTE a přístrojům s větším displejem. Mobilní telefony s pětipalcovým a větším displejem tvořily 71 procent chytrých telefonů prodaných v tomto čtvrtletí oproti 53 procentům prodaným za stejné období roku 2014. Podíl chytrých telefonů s LTE dosáhl úrovně, jež představuje téměř úplné nasycení trhu. GfK odhaduje, že v roce 2016 dojde ke zpomalení růstu prodaných kusů na 17 procent, což znamená obrovský propad oproti 248 procentům v roce 2015. Cenově konkurující lokální značky získávají v zemi stále větší podíl a ve 4. kvartále 2015 už zajistily 75 procent poptávky po chytrých telefonech, což je nárůst oproti 69 procentům ve 4. kvartále 2014.

Podle odhadu GfK dojde v Číně v roce 2016 k návratu mírného růstu na úrovni tří procent poté, kdy byl v roce 2015 zaznamenán meziroční pokles o dvě procenta. Předpokládá se, že tomu napomůže očekávané zvýšení dotací operátorů.

Střední východ a Afrika: nejlépe si vede Egypt

Nehledě na mírné zpomalení růstu se poptávka po chytrých telefonech v zemích MEA zvýšila ve 4. kvartále meziročně o 12 procent. Ve většině zemí tohoto regionu byl zaznamenán nárůst, ale Egypt jasně vedl, neboť poptávka v této zemi vzrostla meziročně o 27 procent.

Latinská Amerika: spotřebitelé se zaměřují na levnější přístroje

Poptávka po chytrých telefonech v Latinské Americe ve 4. čtvrtletí 2015 nadále klesala - meziročně o 13 procent. Vývoj ovlivnila nepříznivá makroekonomická situace v Brazílii, díky které v této zemi došlo k poklesu poptávky oproti předchozímu roku o 26 procent. Průměrná prodejní cena se v regionu ve srovnání s předchozím rokem snížila o 12 procent, neboť spotřebitelé začali upřednostňovat levnější zařízení. Snížení poptávky spolu s nižší průměrnou prodejní cenou vedly k poklesu tržeb o 23 procent na 7 miliard USD.

Rozvinuté země regionu APAC*: poptávka je celkově stabilní

Poptávka v rozvinutých zemích regionu APAC zůstala ve 4. čtvrtletí 2015 stabilní poté, kdy v předchozím kvartále poklesla meziročně o tři procenta. Poptávka po chytrých telefonech v Jižní Koreji začala opět růst (meziročně o osm procent) poprvé od čtvrtého čtvrtletí 2013. Napomohlo tomu jednoduše i srovnání se slabými výsledky 4. čtvrtletí 2014. Regionální růst však byl oslaben o šestiprocentní pokles poptávky v Japonsku.

Západní Evropa: růst ve Francii, Německu i Velké Británii

Meziroční nárůst objemu prodaných chytrých telefonů v regionu činil ve 4. kvartále 2015 pět procent, čemuž napomohl 61 procentní přírůstek prodejů u velmi levného segmentu (pod 100 USD). Celkový nárůst akceleroval na třech největších trzích: ve Francii, Německu a Velké Británii.                      

Střední Evropa: mírný nárůst tažený Polskem

Meziroční navýšení počtu prodaných chytrých telefonů ve střední Evropě zůstalo na úrovni 4 procent, zejména díky výraznému 36procentnímu přírůstku v Polsku. V důsledku politických a ekonomických problémů poklesla poptávka meziročně v Rusku o 7 a na Ukrajině o 14 procent. Podíváme-li se na trh mobilních telefonů v České republice, tak trh rostl meziročně jednociferným číslem. Celkově se tak prodalo v České republice za rok 2015 přes 3,4 mil. mobilních telefonů. Segment chytrých telefonů, jakožto klíčová kategorie, tvořil za toto období ¾ prodaných telefonů.

 Chytré telefony: prodeje v r. 2015 versus prognóza na r. 2016

Počet prodaných kusů (v milionech)Hodnota prodeje (v miliardách USD)
2015 prodeje2016 prognózaMeziroč. rozdíl v %2015 prodeje
2016 prognóza
Meziroč. rozdíl v %
Latinská Amerika109.7108.8-0.8%27.025.5-5.7%
Střední a východní Evropa73.277.96.5%14.814.5-1.5%
Severní Amerika190.7193.71.6%77.977.2-0.9%
Vznikající trhy APAC185.2227.022.6%30.733.17.9%
Střední východ a Afrika162.4187.715.6%42.043.33.0%
Západní Evropa137.1142.33.8%53.652.7-1.6%
Čína385.3397.23.1%115.8117.81.7%
Rozvinuté země APAC64.865.51.1%37.537.2-0.7%
Celosvětově1,308.5
1,400.2
7.0%
399.2
401.3
0.5%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) Measurement - data z více jak 90 trhů pro kalendářní rok 2015 a GfK prognózy pro rok 2016.

Kevin Walsh říká: „Očekáváme, že v roce 2016 nebudou působit ani tak globální trendy, jako spíše faktory na úrovni jednotlivých zemí. Podle prognóz GfK budou růst zajišťovat klíčové trhy vznikajících tržních ekonomik v regionu APAC a MEA. Přestože bude rok 2016 dalším rokem globálního růstu, klíčovým faktorem pro pochopení vývoje trhu bude znalost jeho segmentace a regionálních specifik."

Poznámka pro editory

Odhady GfK se týkají konečných spotřebitelů, kteří produkty nakupují, nikoli produkce vyexpedované výrobci. Velikost trhu je určována na základě sledování prodejních míst (POS) ve více než 90 zemích, přičemž aktualizace se provádí na týdenní a měsíční bázi. Pro Spojené státy americké GfK využívá při sestavování prognóz vlastní tržní modelování a spotřebitelský výzkum. Hodnoty vycházejí z nedotovaných maloobchodních cen a data jsou předkládána každého čtvrt roku. Další údaje budou k dispozici v květnu 2016.

GfK zpracovává kontinuálně panelová data tak, aby ve výsledku co nejpřesněji odrážela situaci na spotřebitelském trhu. Změní-li se počet účastníků panelu, GfK přepracuje původní data, aby co nejlépe vystihovala situaci na daném trhu. Např. jestliže je do průzkumu zařazen nový maloobchodník, připočtení jeho minulých tržeb může vést k drobné změně aktuálních dat.

*Země, jež jsou v tomto vydání zařazeny mezi rozvinuté /rozvíjející se země APAC:

Rozvinuté země APAC:Rozvíjející se země APAC:
AustrálieIndie
HongkongIndonésie
JaponskoKambodža
Nový ZélandMalajsie
SingapurFilipíny
Jižní KoreaThajsko
Tchaj-wanVietnam

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech.

Odpovědnost podle tiskové legislativy:

GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
press@gfk.com

Stáhnout (PDF)

Kontakt
General