Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Novinka

Již 25 let jsme s Vámi na českém trhu. Děkujeme. Vaše GfK.

20.10.2016

GfK has been on the Czech market for 25 years already.
Thank you for being with us.

Historie GfK / History of GfK

1934 – GfK - profesor Wilhelm Vershofen v Norimberku zakládá výzkumný institut nazvaný „Gesellschaft für Konsumforschung (Sdružení pro spotřebitelský výzkum“) a tím pokládá základy institucionálního výzkumu trhu v Německu / GfK - Professor Wilhelm Vershofen established a Research Institute called the "Gesellschaft für Konsumforschung" (Association for Consumer Research) in Nuremberg, thus laying the institutional foundations of market research in Germany

1991 – dochází ke vzniku české pobočky GfK v Praze pod názvem GfK ČSFR a zároveň k založení INCOMA / the Czech branch of GfK in Prague under the name GfK CSFR is founded  concurrently with INCOMA GfK Prague

1992 – GfK - spuštění spotřebitelského panelu a začátek kontinuálního výzkumu domácí spotřeby zboží s rychlou obrátkou / launch of the Consumer Panel and the start of a continuous research of domestic consumption of fast moving consumer goods

1993 -  INCOMA Praha -  první žebříček TOP 50 obchodních řetězců v České republice, základ projektu Retail Market Monitor / INCOMA Prague - for the first time TOP 50 retail chains is announced in the Czech Republic, it is the basis of the Retail Market Monitor project 

1994 – GfK ČSFR - založení panelu Retail and Technology (dnes Consumer Choices) a přejmenování GfK ČSFR na GfK Praha / GfK CSFR - founding of the Technology and Retail Panel (now Consumer Choices) and renaming of the GfK CSFR to GfK Prague  

1997 – INCOMA Praha - poprvé vychází Shopping Monitor, největší každoroční výzkum nákupních zvyklostí v ČR (dnes rozšířen již do 25 zemí světa) / INCOMA Prague - Shopping Monitor, the largest annual research of buying habits in the Czech Republic is issued (currently extended to 25 countries around the world)

1999 – GfK má ve světě již  37 poboček / GfK has 37 branches all over the world  

2000 – GfK Praha - spuštěn online panel. Přejmenování společnosti INCOMA Praha na INCOMA Research – část podílu v ní získává mezinárodní skupina GfK. / GfK Prague launches the Online Panel. Renaming INCOMA Prague to INCOMA Research, international group GfK aquires a stake in the company.

2003 -  INCOMA Research se stává kompetenčním centrem GfK pro výzkumy nákupního chování v regionu CEE / INCOMA Research becomes a GfK competence centre for the research of consumer buying behaviour in the CEE region 

2005 – GfK - spuštění GfK Eye tracking – české GfK používá tento nástroj jako první na trhu a koupě společnosti NOP a s ní i jejich 47 poboček / GfK - launch of the GfK Eye Tracking – Czech GfK is the first on the market to use this tool;  acquisition of the NOP and its 47 branches 

2009 – přejmenování z GfK Praha na GfK Czech a také přejmenování společnosti INCOMA Research na INCOMA GfK. / renaming GfK Prague to GfK Czech, as well as renaming INCOMA Research to INCOMA GfK.

2010 – v českém GfK je kvalitativní výzkum rozšířen o neuromarketing a profesní technologie obohaceny i o vzdálenou oční kameru / qualitative research in the Czech GfK introduces neuromarketing and professional technologies adopt the remote eye camera

2012 – GfK Czech - spuštění projektu In-Home Scaning v GfK Spotřebitelském panelu a také spuštění nové strategie Own the Future a vznik nových sektorů Consumer Choices a Consumer Experiences / GfK Czech – launch of  the In-home Scanning Project within the GfK Consumer Panel and the launch of a new strategy Own the Future, introduction of new sectors - Consumer Choices and Consumer Experiences

2013 – INCOMA Research - obohacení shopper výzkumů o nové inovativní technologie (včetně RFID Next generation) / INCOMA Research – introduction of new innovative technologies (including RFID Next generation) to be used in shopper research

2015 – sloučení společností GfK Czech a INCOMA GfK v jeden celek. Jméno obou společností je GfK Czech. / merge of GfK Czech and INCOMA GfK, the company is named GfK Czech.

2016 – 13 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa / 13 000 employees in more then 100 countries across the world

General