search
PL

Experience Effects

Experience Effects

Pomiar efektywności punktów kreujących doświadczenia konsumentów

Czym jest?

To program monitorowania, który dostarcza insightów dotyczących sposobów jak interakcje wpływają na postrzeganie marki i co za tym idzie na skłonność do zakupów.

Jak działa?

Określamy, które działania mają największy zasięg i wpływ na emocje oraz które nie przynoszą spodziewanych wyników. Ustalamy optymalny mix aktywności „owned & paid”, aby zmaksymalizować efekt inwestycji. Dostarczamy bardziej pogłębionych insightów dotyczących konkretnych kampanii i działań, wykorzystując pomiary aktywne i pasywne.

Korzyści

Interfejs ilustrujący całościowy i czytelny obraz twoich punktów kontaktu i efektywności kampanii, identyfikujący działania zwiększające zwrot z inwestycji w ramach kompozycji działań „owned & paid”. Optymalizuje elementy kreatywne, reklamy, składające się na  kampanię i oferuje symulator do lepszego podziału inwestowanych środków.

Related Products

  • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

    Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

  • GfK Experience Effects

    Tracking efektywności touchpointów budujących doświadczenia konsumentów. Ilustruje, które aktywności mają największy zasięg, wpływ na emocje i co za tym idzie decydują o poziomie wydatków.

  • GfK Campaign Performance Analysis

    Jedno źródło wielokanałowej analizy skuteczności kampanii na różnych urządzeniach w celu maksymalizacji wszystkich elementów mixu marketingowego. Linki do rzeczywistych zakupów. Oferuje porównywalne najważniejsze wskaźniki efektywności.

Related Insights

View all Insights