Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close

GfK in Bulgaria

GfK е доверен източник на релевантна информация за пазара и потребителите, която помага на клиентите ни да вземат разумни бизнес решения. Повече от 13 000 експерти в маркетинговите изследвания съчетават страстта, която влагат в работата си, с дългогодишния научен опит на GfK в анализа на данни. Това позволява на компанията ни да прави важни, глобални прогнози и предвиждания, съобразени с местни пазарни особености, в повече от 100 държави. Използвайки иновативни технологии и методи за анализ, GfK превръща големия масив от данни в интелигентни решения, давайки възможност на своите клиентите да станат още по-конкурентоспособни на пазара и да обогатят преживяванията и избора, който предоставят на своите потребители.

Your GfK contact
Careers, Bulgaria
Careers, Bulgaria
General