Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close

GfK in Bulgaria

Светът ни се променя бързо. Все по-високата скорост на продуктовите иновации, появата на нови канали и нововъзникващите нужди на клиентите са част от бизнеса днес.

Наши клиенти са бизнеси от цял свят. За да вземат най-добрите възможни бизнес решения всеки ден, те трябва да знаят какво се случва в момента и какво ще се случва в бъдеще. Те имат нужда от нещо повече от описателни данни. Лицата, вземащи бизнес решения, се нуждаят от препоръки за действие, базирани на задълбочен анализ.

Ние нямаме кристална топка. Но обичаме данните и науката и знаем как да направим връзка между тях. Обръщаме внимание на детайлите и точността. Ние сме мрежови инженери, които правят анализи от световна класа и осигуряват препоръки за действия с помощта на водещи, модерни технологии.

Намираме се в уникалното положение да обработваме лични данни и данни на трети страни с цел изготвяне на важни прогнози, изводи и препоръки за пазара и потребителите.

Защото лидерството е приоритет на информираните хора. Ето защо GfK означава „Growth from Knowledge“.

General